W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Kole

ul. Stary Rynek 1

62-600 Koło


tel. (+48 63) 272 08 10, (63) 262 75 03
fax (+48 63) 272 29 84
e-mail: um@kolo.pl
www: www.kolo.pl
Skrzynka podawcza ePUAP: /w0s0og9s3w/skrytka

NIP Urząd Miejski w Kole: 666 12 76 481
NIP Gmina Miejska Koło: 666 20 46 949

REGON Urząd Miejski w Kole: 000526920
REGON Gmina Miejska Koło: 311620880

Uchwały Rady Miejskiej

RSS
Uchwały Rady Miejskiej uchwalone z datą wcześniejszą niż 29 lutego 2020 roku publikowane są w poddziale
"Uchwały do 29 lutego 2020 r."
uchwała nr: LXXII/738/2023
uchwała nr LXXII/738/2023
jakiego organu Rady Miejskiej Koła
z dnia
w sprawie przekazania petycji do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXXII/737/2023
uchwała nr LXXII/737/2023
jakiego organu Rady Miejskiej Koła
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie planu pracy komisji stałych Rady Miejskiej Koła na 2023 rok
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXXII/736/2023
uchwała nr LXXII/736/2023
jakiego organu Rady Miejskiej Koła
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej Koła oraz ustalenia przedmiotu ich działania i składów osobowych
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXXII/735/2023
uchwała nr LXXII/735/2023
jakiego organu Rady Miejskiej Koła
z dnia
w sprawie zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Koła na lata 2023-2028
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXXII/734/2023
uchwała nr LXXII/734/2023
jakiego organu Rady Miejskiej Koła
z dnia
w sprawie zmieniająca budżet miasta Koła na 2023
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXXII/733/2023
uchwała nr LXXII/733/2023
jakiego organu Rady Miejskiej Koła
z dnia
w sprawie udzielenia w roku 2024 pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Kolskiego na realizację zadania inwestycyjnego
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXXII/732/2023
uchwała nr LXXII/732/2023
jakiego organu Rady Miejskiej Koła
z dnia
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Kolskiego na realizację przedsięwzięcia pn. „Remont ulicy Toruńskiej w Kole”
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXXII/731/2023
uchwała nr LXXII/731/2023
jakiego organu Rady Miejskiej Koła
z dnia
w sprawie opłaty od posiadania psów, określenia wysokości stawki, zasad ustalania i poboru, terminu płatności tej opłaty oraz wprowadzenia przedmiotowych zwolnień
Uwagi Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. / Traci moc Uchwała Nr LVII/586/2022 Rady Miejskiej Koła z dnia 23 listopada 2022 r.
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia poz. 10803
uchwała nr: LXXII/730/2023
uchwała nr LXXII/730/2023
jakiego organu Rady Miejskiej Koła
z dnia
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym
Uwagi Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. / Traci moc uchwała Nr LVII/585/2022 Rady Miejskiej Koła z dnia 23 listopada 2022 r.
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia poz. 10623
uchwała nr: LXXII/729/2023
uchwała nr LXXII/729/2023
jakiego organu Rady Miejskiej Koła
z dnia
w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Koła na lata 2023-2027 z perspektywą do 2030 roku” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
status uchwały obowiązująca