W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Kole

ul. Stary Rynek 1

62-600 Koło


tel. (+48 63) 272 08 10, (63) 262 75 03
fax (+48 63) 272 29 84
e-mail: um@kolo.pl
www: www.kolo.pl
Skrzynka podawcza ePUAP: /w0s0og9s3w/skrytka

NIP Urząd Miejski w Kole: 666 12 76 481
NIP Gmina Miejska Koło: 666 20 46 949

REGON Urząd Miejski w Kole: 000526920
REGON Gmina Miejska Koło: 311620880

Porządek obrad XXIX Sesji Rady Miejskiej w Kole - 30 września 2020 r., godz. 15.00

Szanowni Państwo Radni
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z  2020 r. poz. 713)  
z w o ł u j ę:
XXIX Sesję Rady Miejskiej w Kole,
która odbędzie się 30 września 2020 roku (środa) o godz. 15.00
w sali sesyjnej Ratusza Miejskiego w Kole  

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.


2. Stwierdzenie quorum.


3. Powitanie gości.


4. Propozycje do porządku obrad.

Wniosek w sprawie: zmiany porządku obrad poprzez wprowadzenie punktu 9.1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania tytułu honorowego „Zasłużony dla Miasta Koła" Panu Ryszardowi Sowińskiemu

Wynik głosowania

Nadanie tytułu honorowego „Zasłużony dla Miasta Koła" Panu Ryszardowi Sowińskiemu

Wynik glosowania


5. Informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta Koła.


6. Interpelacje i zapytania.


7. Informacja o kształtowaniu się WPF Miasta Koła w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w załączniku do uchwały w sprawie WPF za pierwsze półrocze 2020 roku.

Informacja


8. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Koła za pierwsze półrocze 2020 roku oraz przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2020 roku.

Informacja


9. Rozpatrzenie projektów uchwał:

1) w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola Miejskiego nr 6 w Kole poprzez zmianę siedziby

Projekt uchwały

Wynik głosowania


2) w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Projekt uchwały

Wynik głosowania


3) w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie odpłatną służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Koło

Projekt uchwały

Wynik głosowania


4) w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miejskiej Koło

Projekt uchwały

Wynik głosowania


5) w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

Projekt uchwały

Wynik głosowania


6) w sprawie statutu miasta Koła

Projekt uchwały

Wynik głosowania


7) w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłaty diet radnych

Projekt uchwały

Wynik głosowania


8) w sprawie ustalenia stawek zwrotu kosztów podróży służbowych radnych

Projekt uchwały

Wynik głosowania


9) w sprawie przekazania wniosku mieszkańców ulic Staffa, Reymonta, Orkana, Leśmiana, Zapolskiej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Kole

Projekt uchwały

Wynik głosowania


10)  zmieniającej uchwałę budżetu miasta Koła na 2020 rok

Projekt uchwały

Wynik głosowania


11)  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła na lata 2020-2025

Projekt uchwały

Wynik głosowania


10. Wolne głosy i wnioski.


11. Protokół z XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Kole.


12. Zamknięcie obrad XXIX Sesji Rady Miejskiej w Kole.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kole
Tomasz Sobolewski
 

Powiadom znajomego