W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Kole

ul. Stary Rynek 1

62-600 Koło


tel. (+48 63) 272 08 10, (63) 262 75 03
fax (+48 63) 272 29 84
e-mail: um@kolo.pl
www: www.kolo.pl
Skrzynka podawcza ePUAP: /w0s0og9s3w/skrytka

NIP Urząd Miejski w Kole: 666 12 76 481
NIP Gmina Miejska Koło: 666 20 46 949

REGON Urząd Miejski w Kole: 000526920
REGON Gmina Miejska Koło: 311620880

Porządek obrad XXXII Sesji Rady Miejskiej Koła - 22 grudnia 2020 r., godz. 12.00

UWAGA!

W związku z zagrożeniem epidemicznym, proszę Mieszkańców, którzy chcieliby być obecni na posiedzeniu Rady Miejskiej Koła, o zastosowanie się do obecnie obowiązujących zasad bezpieczeństwa i pozostanie w domach w celu ograniczenia do niezbędnego minimum bezpośredniego kontaktu.     

Na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.kolo.pl będzie prowadzona transmisja „na żywo” obrad.

Zachęcam do wybrania takiej formy uczestnictwa w obradach.

Proszę o poważne potraktowanie sprawy.

Przewodniczący Rady Miejskiej Koła
Tomasz Sobolewski


Szanowni Państwo Radni
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z  2020 r. poz. 713 ze zm.)  
zwołuję:
XXXII Sesję Rady Miejskiej Koła,
która odbędzie się 22 grudnia 2020 roku (wtorek) o godz. 12.00 
w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kole, ul. Sportowa 2B 

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.


2. Stwierdzenie quorum.


3. Powitanie gości.


4. Propozycje do porządku obrad.

Wniosek (Wyniki głosowania imiennego w sprawie: zmiany porządku obrad poprzez dodanie punktu 7.11: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania petycji dotyczącej równego traktowania przez władze publiczne do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji)


5. Informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta Koła.


6. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach.


7. Rozpatrzenie projektów uchwał:

1) zmieniającej Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole

Projekt uchwały

Wynik głosowania


2) w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Kole na rok 2021

Projekt uchwały

Wynik głosowania


3) zmieniającej uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących pomoc de minimis dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Gminy Miejskiej Koło

Projekt uchwały

Wynik głosowania


4) zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Miejskiej Koło lub jej jednostkom organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną

Projekt uchwały

Wynik głosowania


5) w sprawie niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Miejskiej Koło i jej jednostkom organizacyjnym

Projekt uchwały

Wynik głosowania


6) w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020

Projekt uchwały

Dodatkowe zmiany - wydatki

Wyniki głosowania


7) zmieniającej uchwałę budżetu miasta Koła na 2020 rok

Projekt uchwały

Dodatkowe zmiany – Budżet

Wynik głosowania


8) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła na lata 2020-2025

Projekt uchwały

Dodatkowe zmiany - WPF

Wynik głosowania


9) w sprawie planu pracy komisji stałych Rady Miejskiej Koła na 2021 rok

Projekt uchwały

Wynik głosowania


10) w sprawie przekazania wniosku dotyczącego budowy ulicy Struga w Kole Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Koła.

Projekt uchwały

Wynik głosowania

11) w sprawie przekazania petycji dotyczącej równego traktowania przez władze publiczne do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Projekt uchwały 

Wynik głosowania


8. Wolne głosy i wnioski.


9. Protokół z XXXI Sesji Rady Miejskiej Koła.


10. Zamknięcie obrad XXXII Sesji Rady Miejskiej Koła.

Przewodniczący Rady Miejskiej Koła
Tomasz Sobolewski

Powiadom znajomego