W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Kole

ul. Stary Rynek 1

62-600 Koło


tel. (+48 63) 272 08 10, (63) 262 75 03
fax (+48 63) 272 29 84
e-mail: um@kolo.pl
www: www.kolo.pl
Skrzynka podawcza ePUAP: /w0s0og9s3w/skrytka

NIP Urząd Miejski w Kole: 666 12 76 481
NIP Gmina Miejska Koło: 666 20 46 949

REGON Urząd Miejski w Kole: 000526920
REGON Gmina Miejska Koło: 311620880

Porządek obrad XXXVIII Sesji Rady Miejskiej Koła - 23 czerwca 2021 r., godz. 13.00

UWAGA!

W związku z zagrożeniem epidemicznym, proszę Mieszkańców, którzy chcieliby być obecni na posiedzeniu Rady Miejskiej Koła, o zastosowanie się do obecnie obowiązujących zasad bezpieczeństwa i pozostanie w domach w celu ograniczenia do niezbędnego minimum bezpośredniego kontaktu.

Na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.kolo.pl będzie prowadzona transmisja „na żywo” obrad.

Zachęcam do wybrania takiej formy uczestnictwa w obradach.

Proszę o poważne potraktowanie sprawy.

Przewodniczący Rady Miejskiej Koła
Tomasz Sobolewski


Szanowni Państwo Radni
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z  2020 r. poz. 713 ze zm.)  
zwołuję:
XXXVIII Sesję Rady Miejskiej Koła,
która odbędzie się 23 czerwca 2021 roku (środa) o godz. 13.00 
w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kole, ul. Sportowa 2B


Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.


2. Stwierdzenie quorum.


3. Powitanie gości.


4. Propozycje do porządku obrad.


5. Informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta Koła.


6. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach.


7. Rozpatrzenie projektów uchwał:

a) zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Koło

Projekt uchwały

Wynik głosowania


b) zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miejskiej Koło i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

Projekt uchwały

Wynik głosowania


c) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kolskiemu na realizację zadania pn. „Remont dróg i ulic powiatowych na terenie Powiatu Kolskiego”,

Projekt uchwały

Wynik głosowania


d) zmieniającej uchwałę budżetu miasta Koła na 2021 rok,

Projekt uchwały

Wyniki głosowania imiennego w sprawie: zmniejszenia planu dochodów z działu 756 rozdz. 75624 paragraf 0740 na kwotę 250 000,00 zł

Wynik głosowania


e) zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Koła na lata 2021-2028,

Projekt uchwały

Wynik głosowania


f) w sprawie określenia zasad udzielenia i rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miejskiej Koło na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza pn. „Czyste powietrze dla Koła”,

Projekt uchwały

Wynik głosowania


g) w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego zmiany uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,

Projekt uchwały

Wynik głosowania


h) w sprawie przekazania skargi na Burmistrza Miasta Koła do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Koła.

Projekt uchwały

Wynik głosowania


8. Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Miejskiej Koło za 2020 rok.


9. Debata nad Raportem o stanie Gminy Miejskiej Koło za 2020 rok.


10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Koła wotum zaufania.

Projekt uchwały

Wynik głosowania


11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych za 2020 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Koła za 2020 rok:

a) przedstawienie sprawozdań finansowych, sprawozdania z wykonania budżetu miasta, informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego;

Dotyczy sprawozdań finansowych

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok


b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Koła sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta Koła za 2020 rok;

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej


c) odczytanie opinii stałych Komisji Rady Miejskiej Koła oceniających wykonanie budżetu;


d) dyskusja;


e) głosowanie w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych za 2020 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Koła za 2020 rok.

Wynik głosowania


12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Koła z tytułu wykonania budżetu miasta Koła za 2020 rok:

Projekt uchwały

Wynik głosowania

a) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Koła z tytułu wykonania  budżetu za 2020 rok wraz z uzasadnieniem;

Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Koła

Uchwała nr 1.2021 z dnia 28 maja 2021 roku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Koła


b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Koła z tytułu wykonania  budżetu za 2020 rok;

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej - wniosek


c) dyskusja;


d) głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Koła z tytułu wykonania budżetu  miasta Koła za 2020 rok.


13.  Wolne głosy i wnioski.


14.  Protokół z  XXXVII Sesji Rady Miejskiej Koła.


15.  Zamknięcie obrad XXXVIII Sesji Rady Miejskiej Koła.

Przewodniczący Rady Miejskiej Koła
Tomasz Sobolewski 

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane