W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Kole

ul. Stary Rynek 1

62-600 Koło


tel. (+48 63) 272 08 10, (63) 262 75 03
fax (+48 63) 272 29 84
e-mail: um@kolo.pl
www: www.kolo.pl
Skrzynka podawcza ePUAP: /w0s0og9s3w/skrytka

NIP Urząd Miejski w Kole: 666 12 76 481
NIP Gmina Miejska Koło: 666 20 46 949

REGON Urząd Miejski w Kole: 000526920
REGON Gmina Miejska Koło: 311620880

Podatek od środków transportowych na 2022 rok

Podstawa prawna:

- Art. 8-12b ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.),
- Obwieszczenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 8 października 2020 roku w sprawie stawek minimalnych podatku od środków transportowych obowiązujących w 2021 roku (M.P. z 2021 r. poz. 968),
- Uchwała Nr XLII/459/2021 Rady Miejskiej Koła z dnia 24 listopada 2021 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz.9109); uchwała Nr XLIII/469/2021 Rady Miejskiej Koła z dnia 15 grudnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 9960). 

Jednostka odpowiadająca:

1/ Wydział Podatków, Opłat i Egzekucji Urzędu Miejskiego w Kole - wymiar podatku (pokój nr ),
2/ Wydział Księgowości - płatność podatku (pokój nr 7 i kasa). 

Określa się stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie Gminy Miejskiej Koło: 

1. od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, według stawek określonych w poniższej tabeli: 

 

Samochód ciężarowy

o dopuszczalnej masie całkowitej

Stawka podatku /w złotych/

dla pojazdów nieposiadających  dokumentu poświadczającego spełnienie norm jakościowych dotyczących emisji spalin

EURO 5 lub EURO 6

dla pojazdów posiadających  dokument poświadczający spełnienie norm jakościowych dotyczących emisji spalin

EURO 5 lub EURO 6

powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie

340,00

255,00

powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie

 

570,00

428,00

powyżej 9 ton do poniżej 12 ton

 

680,00

510,00

 

2. od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w poniższej tabeli:

 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita  /w tonach/

Stawka podatku /w złotych/

Równej lub wyższej niż

Mniej niż

Oś jezdna

/osie jezdne/

z zawieszeniem

pneumatycznym lub

zawieszeniem uznanym za

równoważne

Inny system

zawieszenia osi

jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12 ton

18 ton

1.156,00

1.504,00

18 ton

26 ton

1.224,00

 

18 ton

29 ton

 

1.684,00

29 ton

 

 

1.684,00

26 ton

 

1.764,00

 

Trzy osie

12 ton

18 ton

1.171,00

1.199,00

18 ton

26 ton

1.224,00

 

18 ton

29 ton

 

1.895,00

29 ton

 

 

1.895,00

26 ton

 

1.764,00

 

Cztery i więcej osi

12 ton

18 ton

1.171,00

1.199,00

18 ton

26 ton

1.239,00

 

18 ton

29 ton

 

1.988,00

29 ton

 

 

2.948,00

26 ton

 

1.988,00

 

 

3. od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, według stawek określonych w poniższej tabeli: 

 

Ciągnik siodłowy i balastowy                         o dopuszczalnej masie całkowitej

Stawka podatku /w złotych/

dla pojazdów nieposiadających dokumentu poświadczającego spełnienie norm jakościowych dotyczących emisji spalin EURO 5 lub Euro 6

dla pojazdów posiadających dokument poświadczający spełnienie norm jakościowych dotyczących emisji spalin EURO 5 lub EURO 6

od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie

710,00

533,00

powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie

750,00

563,00

powyżej 9 ton do poniżej 12 ton

800,00

600,00

 

4. od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek: 

 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa; ciągnik balastowy + przyczepa /w tonach/

Stawka podatku /w złotych/

Równej lub wyższej niż

Mniejszej lub

równej

Oś jezdna /osie jezdne/

z zawieszeniem

pneumatycznym lub

zawieszeniem uznanym

za równoważne

Inny system

zawieszenia osi

jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

Równej lub wyższej niż 12 ton

Mniejszej niż

18 ton

1.330,00

1.024,00

Równej lub wyższej niż 18 ton

Mniejszej lub

równej 36 ton

1.698,00

 

Równej lub wyższej niż 18 ton

Mniejszej niż

31 ton

 

1.105,00

Równej lub wyższej niż 31 ton

 

 

2.330,00

Wyższej niż 36 ton

 

1.698,00

 

Trzy osie i więcej

Równej lub wyższej niż 12 ton

Mniejszej niż

18 ton

1.498,00

 

Równej lub wyższej niż 18 ton

Mniejszej lub

równej 36 ton

1.507,00

 

Wyższej niż 36 ton

 

2.072,00

 

Równej lub wyższej niż 12 ton

Mniejszej niż

40 ton

 

2.072,00

Równej lub wyższej niż 40 ton

 

 

3.063,00

 

5. od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie  z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton  (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) – 678,00 zł; 

6. od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną  masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton według stawek określonych w poniższej tabeli: 

 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd /w tonach/

Stawka podatku /w złotych/

Równej lub wyższej niż

Mniejszej lub równej

Oś jezdna/osie jezdne/               z zawieszeniem

pneumatycznym lub

zawieszeniem uznanym za

równoważne

Inny system

zawieszenia osi

jezdnych

1

2

3

4

Jedna oś

Równej lub wyższej niż 12 ton

Mniejszej niż 18 ton

724,00

1.008,00

Równej lub wyższej niż 18 ton

Mniejszej lub równej 36 ton

748,00

765,00

Wyższej niż 36 ton

 

1.227,00

1.816,00

Dwie osie

Równej lub wyższej niż 12 ton

Mniejszej niż 18 ton

724,00

1.008,00

Równej lub wyższej niż 18 ton

Mniejszej lub równej 36 ton

1.023,00

1.553,00

Wyższej niż 36 ton

 

1.381,00

2.043,00

Trzy osie i więcej

Równej lub wyższej niż 12 ton

Mniejszej niż 18 ton

814,00

1.133,00

Równej lub wyższej niż 18 ton

Mniejszej lub równej 36 ton

908,00

1.379,00

Wyższej niż 36 ton

 

1.133,00

1.538,00

 

7. autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, według stawek określonych w poniższej tabeli: 

 

Autobus o ilości miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy

 

Stawka podatku /w złotych/

dla pojazdów nieposiadających  dokumentu poświadczającego spełnienie norm jakościowych dotyczących emisji spalin EURO 5 lub EURO 6

dla pojazdów posiadających  dokument poświadczający spełnienie norm jakościowych dotyczących emisji spalin EURO 5 lub EURO 6

mniejszej niż 22 miejsca

402,00

302,00

równej lub wyższej niż 22 miejsca

870,00

653,00

 

Terminy i sposoby płatności podatku od środków transportowych:

Podatnicy są obowiązani do składania, w terminie do dnia 15 lutego każdego roku podatkowego, deklaracji na podatek od środków transportowych o posiadanych środkach transportowych wraz z załącznikami.

Podatek wpłaca się w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach do dnia 15 lutego i 15 września każdego roku, w kasie organu podatkowego lub na rachunek Urzędu Miejskiego w Kole w banku, w placówce pocztowej, w spółdzielczej kasie oszczędnościowo – kredytowej, biurze usług płatniczych lub instytucji płatniczej: 13 1090 1203 0000 0000 2000 5871. 

Załączniki:

1. Uchwała Nr XVLII/459/2021 Rady Miejskiej Koła z dnia 24 grudnia 2021 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 9109); uchwała Nr XLIII/469/2021 Rady Miejskiej Koła z dnia 15 grudnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 9960).
2. DT-1 - Deklaracja na podatek od środków transportowych – zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz. U. poz. 2436)
3. DT-1/A - Załącznik do deklaracji na podatek od środków transportowych – zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych

Na podstawie art. 9 ust. 6a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, deklaracje na podatek od środków transportowych mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej - z wykorzystaniem elektronicznej platformy usług administracji publicznej (skrzynka podawcza ePUAP: /w0s0og9s3w/skrytka)

Wskazane deklaracje podatkowe winny zostać opatrzone: kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. 

Załączniki

Powiadom znajomego