W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Kole

ul. Stary Rynek 1

62-600 Koło


tel. (+48 63) 272 08 10, (63) 262 75 03
fax (+48 63) 272 29 84
e-mail: um@kolo.pl
www: www.kolo.pl
Skrzynka podawcza ePUAP: /w0s0og9s3w/skrytka

NIP Urząd Miejski w Kole: 666 12 76 481
NIP Gmina Miejska Koło: 666 20 46 949

REGON Urząd Miejski w Kole: 000526920
REGON Gmina Miejska Koło: 311620880

Tablica ogłoszeń

XML

OGŁOSZENIE o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Ochotniczą Straż Pożarną Koło nad Wartą w trybie art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

W dniu 17.06.2021 r. do Urzędu Miejskiego w Kole wpłynęła oferta złożona przez Ochotniczą Straż Pożarną Koło nad Wartą na realizację zadania publicznego „Organizacja Miasteczka Strażackiego”. Wobec powyższego zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Kole oraz na stronie internetowej www.kolo.pl

Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.) Burmistrz Miasta Koła informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kole, ul. Mickiewicza 12 został wywieszony na okres 21 dni, tj. od 16.06.2021 r. – 07.07.2021 r. oraz zamieszczony na stronie internetowej...

Komunikat ostrzegawczy - upał

Burmistrz Miasta Koła podaje do publicznej wiadomości komunikat IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Poznaniu dotyczący prognozowanych upałów.

Porządek obrad XXXVIII Sesji Rady Miejskiej Koła - 23 czerwca 2021 r., godz. 13.00

UWAGA! W związku z zagrożeniem epidemicznym, proszę Mieszkańców, którzy chcieliby być obecni na posiedzeniu Rady Miejskiej Koła, o zastosowanie się do obecnie obowiązujących zasad bezpieczeństwa i pozostanie w domach w celu ograniczenia do niezbędnego minimum bezpośredniego kontaktu. Na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.kolo.pl będzie...

OGŁOSZENIE o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Manufakturę Piosenki Harcerskiej „Wartaki” w trybie art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

W dniu 14.06.2021 r. do Urzędu Miejskiego w Kole wpłynęła oferta złożona przez Manufakturę Piosenki Harcerskiej "Wartaki" na realizację zadania publicznego „48 Międzynarodowy Harcerski Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej Kielce 2021”. Wobec powyższego zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Kole oraz na stronie internetowej www.kolo.pl

Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczone w części lub w całości do dzierżawy pod przenośne garaże, pasy zieleni, cele handlowe, reklamowe, usługowe oraz rolne

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz.1990 ze zm.) Burmistrz Miasta Koła informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kole, ul. Mickiewicza 12 został wywieszony na okres 21 dni, tj. od 16.06.2021 r. – 7.07.2021 r. , oraz został zamieszczony na...

Informacja dla właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie Powiatu Kolskiego

Starosta Kolski powołując się na pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 02.06.2021 r. znak: IR.X.021.177.2021.1 uprzejmie informuje, że zgodnie z art. 13a ust. 1 pkt 2 ustawy o lasach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1463 ze zm.) w lasach wszystkich form własności, w tym także w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, na terenie całego kraju, rozpoczęło się w 2020 roku wykonanie – w cyklu 5-letnim (lata 2020–2024) – opracowania pod nazwą „Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2020–2024”.

Obwieszczenie IP.6733.2.2021 z dnia 14 czerwca 2021 r.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) zawiadamia się, iż w dniu 9 czerwca 2021 r. zostało wszczęte, na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., z siedzibą w Tarnowie, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, w imieniu której działa pełnomocnik Pani Agnieszka Pietrzak, Goszczędza 42, 99-150 Grabów postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego p.n.: „sieć gazowa średniego ciśnienia”.

Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej Koła w sprawie udziału mieszkańców w debacie nad Raportem o stanie Gminy Miejskiej Koło za 2020 rok

Uprzejmie informuję, że w dniu 23 czerwca 2021 roku, o godz. 13.00 w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kole, ul. Szkolna 2B, podczas tzw. sesji absolutoryjnej odbędzie się debata nad Raportem o stanie Gminy Miejskiej Koło za 2020 rok, w której mogą zabierać głos mieszkańcy. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.