W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Kole

ul. Stary Rynek 1

62-600 Koło


tel. (+48 63) 272 08 10, (63) 262 75 03
fax (+48 63) 272 29 84
e-mail: um@kolo.pl
www: www.kolo.pl
Skrzynka podawcza ePUAP: /w0s0og9s3w/skrytka

NIP Urząd Miejski w Kole: 666 12 76 481
NIP Gmina Miejska Koło: 666 20 46 949

REGON Urząd Miejski w Kole: 000526920
REGON Gmina Miejska Koło: 311620880

Tablica ogłoszeń

XML

Ogłoszenia, obwieszczenia, komunikaty, które były publikowane na BIP do 29 lutego 2020 roku są zamieszczone w poddziale Ogłoszenia, obwieszczenia, komunikaty

Obwieszczenie IP.6733.2.2023 z dnia 27 stycznia 2023 r.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 roku, poz. 2000 ze) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.) zawiadamia się, iż w dniu 19 stycznia 2023 r. zostało wszczęte, na wniosek P4 Sp. z o.o., ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa w imieniu i na rzecz której działa pełnomocnik Pan Szymon Siwiński, ul. Piasta 6 nr 12, 62-025 Kostrzyn, postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego p.n.: „stacja bazowa telefonii komórkowej sieci Play nr  KS3005A”.

Obwieszczenie IP.6733.1.2023 z dnia 27 stycznia 2023 r.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 roku, poz. 2000 ze) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.) zawiadamia się, iż w dniu 19 stycznia 2023 r. zostało wszczęte, na wniosek ENERGA OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk w imieniu i na rzecz której działa pełnomocnik Pan Bartłomiej Pauś, prowadzący działalność gospodarczą  pod nazwą CONNECT Bartłomiej Pauś, Strzyżew ul. Spokojna 24, 63-460 Ociąż, postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego p.n.: „Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej średniego napięcia SN-15kV”.

Obwieszczenie ŚR.6220.8.2022 z dnia 18 stycznia 2023 r.

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Koła dla Stron postępowania toczącego się na wniosek Saint-Gobain HPM Polska Sp. z o.o., ul. Norton 1, 62-600 Koło, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa instalacji zasilania gazem płynnym odbiorników technologicznych w zakresie zwiększenia zapasu magazynowego gazu, na działce 15/40, obręb Koło",

Burmistrz Miasta Koła ogłasza nabór kandydatów do komisji konkursowych opiniujących oferty w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności pożytku publicznego na rok 2023

Burmistrz Miasta Koła zaprasza osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do zgłaszania się do bazy kandydatów na członków komisji konkursowych opiniujących oferty w otwartych konkursach realizowanych w trybie w/w ustawy na rok 2023.

Dane dotyczące czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego

Urząd Miejski w Kole przypomina, że od 1 stycznia 2008 r. obowiązują przepisy art. 4a znowelizowanej ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 172 ze zm.) nakładające na właścicieli domów mieszkalnych i zarządców nieruchomości obowiązek przekazywania gminom informacji dot. stawek czynszów najmu lokali mieszkalnych nie należących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze danej jednostki samorządu lub jej części.

Węgiel w preferencyjnej cenie

Gmina Miejska Koło informuje, że nie będzie bezpośrednio prowadzić sprzedaży węgla po preferencyjnej cenie na podstawie Ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.  Dystrybutorem węgla na preferencyjnych warunkach dla mieszkańców miasta Koła jest:  X-Comfort Mateusz Dymski ul. Żeglarska 8/1 85-519 Bydgoszcz