W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Kole

ul. Stary Rynek 1

62-600 Koło


tel. (+48 63) 272 08 10, (63) 262 75 03
fax (+48 63) 272 29 84
e-mail: um@kolo.pl
www: www.kolo.pl
Skrzynka podawcza ePUAP: /w0s0og9s3w/skrytka

NIP Urząd Miejski w Kole: 666 12 76 481
NIP Gmina Miejska Koło: 666 20 46 949

REGON Urząd Miejski w Kole: 000526920
REGON Gmina Miejska Koło: 311620880

Rejestr wyborców

Sposób załatwienia sprawy:

Wpis do rejestru wyborców daje możliwość głosowania w miejscu Twojego zamieszkania lub przebywania i dotyczy wszystkich wyborów/referendów, nie jest wpisem jednorazowym (tylko do najbliższych wyborów).

Wniosek o wpisanie do rejestru można składać przez cały rok, najpóźniej w ostatnim dniu pracy Urzędu przed dniem głosowania - w godzinach pracy Urzędu.

Można wpisać się do rejestru wyborców prowadzonego przez Burmistrza Miasta Koła, jeżeli:

  • mieszkasz na stałe w Kole, a nie jesteś zameldowany tu na pobyt stały;
  • przebywasz na stałe w Kole, ale nigdzie nie zamieszkujesz (jesteś bezdomny);
  • mieszkasz na stałe w Kole, ale pod innym adresem niż jesteś zameldowany na pobyt stały;
  • jesteś obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, a nie jesteś obywatelem polskim i mieszkasz na stałe w Kole.

Aby wpisać się do rejestru wyborców należy przedłożyć następujące dokumenty:

  • dowód osobisty lub paszport  (oryginał do wglądu, dodatkowo kserokopia);
  • wniosek o wpisanie do rejestru wyborców;
  • deklarację z Twoimi danymi - pobierz ją i wypełnij, a następnie wydrukuj.

Decyzję o wpisaniu do rejestru wyborców uzyskasz wtedy, kiedy wykażesz, że mieszkasz na stałe pod określonym adresem w Kole.  Burmistrz przed wydaniem decyzji jest  obowiązany sprawdzić czy osoba wnosząca wniosek o wpisanie do rejestru wyborców spełnia warunki stałego zamieszkania na obszarze miasta Koła. Można tez dołączyć do wniosku oświadczenie o stałym zamieszkaniu, dodatkowego dokumentu, który to potwierdzi np. akt notarialny, umowa najmu mieszkania, oświadczenie właściciela lub najemcy mieszkania, w którym mieszkasz oraz innych dokumentów potwierdzających związek z miastem Koło np. umowa o pracę lub zaświadczenia o zatrudnieniu lub oświadczenia z organizacji społecznych, stowarzyszeń itp.

Termin realizacji:

Decyzja zostanie wydana w ciągu 5 dni od złożenia wniosku.

Miejsce załatwienia:

Wydział Spraw Obywatelskich, Ratusz Miejski w Kole ul. Stary Rynek 1
I piętro, pok. 103 - stanowisko ds. ewidencji ludności
tel. 63 26 27 524
Godziny pracy Ewidencji Ludności:
Od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30
e-mail: sprawy.obywatelskie@kolo.pl

Opłaty:

Brak opłat.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 684 z późn. zm.).

Rozporządzenie MSWiA z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1316 z późn. zm.).

Tryb odwoławczy:

Od decyzji w sprawie odmowy wpisania do rejestru wyborców przysługuje prawo wniesienia skargi do Sadu Rejonowego w Kole. Skargę wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Miasta Koła w terminie 3 dni od doręczenia decyzji.

Załączniki

Powiadom znajomego