W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miejski w Kole

ul. Stary Rynek 1

62-600 Koło


tel. (+48 63) 272 08 10, 272 23 11
fax (+48 63) 272 29 84
e-mail: um@kolo.pl
www: www.kolo.pl
Skrzynka podawcza ePUAP: /w0s0og9s3w/skrytka

NIP Urząd Miejski w Kole: 666 12 76 481
NIP Gmina Miejska Koło: 666 20 46 949

REGON Urząd Miejski w Kole: 000526920
REGON Gmina Miejska Koło: 311620880

Kontakt

Urząd Miejski w Kole

ul. Stary Rynek 1

62-600 Koło


tel. (+48 63) 272 08 10, 272 23 11
fax (+48 63) 272 29 84
e-mail: um@kolo.pl
www: www.kolo.pl
Skrzynka podawcza ePUAP: /w0s0og9s3w/skrytka

NIP Urząd Miejski w Kole: 666 12 76 481
NIP Gmina Miejska Koło: 666 20 46 949

REGON Urząd Miejski w Kole: 000526920
REGON Gmina Miejska Koło: 311620880

Wymeldowanie obywatela RP z pobytu stałego

XML

Treść

Sposób załatwienia sprawy:

1. Obywatel polski, który opuszcza miejsce pobytu stałego obowiązany jest wymeldować się.

2. Wymeldowania z miejsca pobytu stałego dokonuje się:

 • w formie pisemnej na formularzu w organie gminy właściwym dla dotychczasowego miejsca pobytu. Formularz należy wypełnić komputerowo lub pismem odręcznym, kolorem niebieskim lub czarnym, drukowanymi literami.

Formularz, może zostać sporządzony przez pracownika organu gminy w postaci wydruku z systemu teleinformatycznego, w obecności osoby dokonującej zgłoszenia, na podstawie danych zawartych w rejestrze PESEL oraz podanych przez tę osobę. Osoba zgłaszająca dokonuje własnoręcznym podpisem potwierdzenia wiarygodności danych zamieszczonych na wydrukowanym formularzu.

 • w formie dokumentu elektronicznego na formularzu umożliwiającym wprowadzenie danych do rejestru PESEL przez organ właściwy dla dotychczasowego miejsca pobytu pod warunkiem otrzymania urzędowego poświadczenia odbioru.

Formularz taki musi być uwierzytelniony przez zgłaszającego kwalifikowanym certyfikatem podpisu osobistego lub profilu zaufanego ePUAP,

 • obowiązku meldunkowego można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, po potwierdzeniu przez pełnomocnika jego tożsamości za pomocą dokumentu tożsamości albo po uwierzytelnieniu pełnomocnika na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

3. Osoba, która dokonała wymeldowania otrzymuje, na jej wniosek  zaświadczenie o wymeldowaniu z miejsca pobytu stałego.

Informacje uzupełniające:

 • W przypadku, kiedy zgłoszenie wymeldowania dokonywane jest przez pełnomocnika, winien on legitymować się pełnomocnictwem oraz okazać do wglądu swój dowód osobisty lub paszport.
 • Wymeldowania można dokonać z jednoczesnym zgłoszeniem nowego miejsca pobytu stałego i czasowego - jeden formularz.
 • Zgłoszenie zgonu dokonane w urzędzie stanu cywilnego, zgodnie z przepisami prawa o aktach stanu cywilnego, zastępuje wymeldowanie osoby zmarłej z miejsca pobytu stałego i czasowego.

Termin realizacji:

Niezwłocznie, z chwilą przyjęcia zgłoszenia.

Miejsce załatwienia:

Wydział Spraw Obywatelskich, Ratusz Miejski w Kole ul. Stary Rynek 1
I piętro, pok. 103 - stanowisko ds. ewidencji ludności
tel. 63 26 27 524
Godziny pracy Ewidencji Ludności:
Od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30
e-mail: ewidencja.ludnosci@kolo.pl

Opłaty:

Skarbowa za wydanie zaświadczenia na wniosek 17 zł.

Nie pobiera się opłat za dokonanie czynności meldunkowych.

Pełnomocnictwo do zameldowania jest bezpłatne.

Opłatę skarbową można wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Kole przy ul. Mickiewicza 11, w Ratuszu Miejskim w Kole pok. 2 parter lub bezgotówkowo na rachunek organu.

Numer konta bankowego do wpłaty opłaty skarbowej:

Urząd Miejski w Kole, ul. Stary Rynek 1, 62-600 Koło
BZ WBK I Oddział w Kole
Nr 13 1090 1203 0000 0000 2000 5871

Dokumenty:

Wymagane dokumenty:

 • Wypełniony formularz „zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego” lub formularz sporządzony przez pracownika organu gminy w postaci wydruku z systemu teleinformatycznego 
 • Dowód osobisty lub paszport osoby dokonującej osobistego zgłoszenia (do wglądu)
 • Pełnomocnictwo w przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika
 • Dowód osobisty lub paszport pełnomocnika, jeżeli reprezentuje on osobę chcącą dokonać zgłoszenia (do wglądu)
 • Dowód wpłaty opłaty skarbowej w wysokości 17 zł za wydanie zaświadczenia o wymeldowaniu

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1397),
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.),
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2017 r. poz. 2411),
 • ustawa z dnia 5 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1000).

Tryb odwoławczy:

Brak


Załączniki

Pełnomocnictwo pdf, 161.07KB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane