W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Kole

ul. Stary Rynek 1

62-600 Koło


tel. (+48 63) 272 08 10, (63) 262 75 03
fax (+48 63) 272 29 84
e-mail: um@kolo.pl
www: www.kolo.pl
Skrzynka podawcza ePUAP: /w0s0og9s3w/skrytka

NIP Urząd Miejski w Kole: 666 12 76 481
NIP Gmina Miejska Koło: 666 20 46 949

REGON Urząd Miejski w Kole: 000526920
REGON Gmina Miejska Koło: 311620880

Porządek obrad XXX Sesji Rady Miejskiej w Kole - 28 października 2020 r., godz. 15.00

UWAGA!

W związku z zagrożeniem epidemicznym, proszę Mieszkańców, którzy chcieliby być obecni na posiedzeniu Rady Miejskiej w Kole, o zastosowanie się do obecnie obowiązujących zasad bezpieczeństwa i pozostanie w domach w celu ograniczenia do niezbędnego minimum bezpośredniego kontaktu.    

Na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.kolo.pl będzie prowadzona transmisja „na żywo” obrad.

Zachęcam do wybrania takiej formy uczestnictwa w obradach.

Proszę o poważne potraktowanie sprawy.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kole
Tomasz Sobolewski


Szanowni Państwo Radni
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z  2020 r., poz. 713)  
zwołuję:
XXX Sesję Rady Miejskiej w Kole,
która odbędzie się 28 października 2020 roku (środa) o godz. 15.00
w Szkole Podstawowej nr 2 w Kole, im. Adama Mickiewicza
ul. Józefa Poniatowskiego 22


Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.


2. Stwierdzenie quorum.


3. Powitanie gości.


4. Propozycje do porządku obrad.


5. Informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta Koła.


6. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach.


7. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.


8. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Miejskiej Koło w roku szkolnym 2019/2020.

Informacja


9. Informacja Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Kole z realizacji akcji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w jednostkach kultury oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Miejskiej Koło.

Informacja


10. Rozpatrzenie projektów uchwał:

1) w sprawie apelu o ochronę praw kobiet w Polsce

Projekt uchwały

Wynik głosowania


2) w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej Koła oraz ustalenia przedmiotu ich działania i składów osobowych

Projekt uchwały

Wynik głosowania


3) w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Koła i ustalenia jej składu osobowego

Projekt uchwały

Wynik głosowania


4) w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Koła i ustalenia jej składu osobowego

Projekt uchwały

Wynik głosowania


5) w sprawie uchylenia uchwały nr XXVIII/263/2020 Rady Miejskiej w Kole oraz uchwały nr XXVIII/264/2020 Rady Miejskiej w Kole

Projekt uchwały

Wynik głosowania


6) w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole

Projekt uchwały

Wynik głosowania


7) w sprawie przekazania wniosku dotyczącego budowy ulicy Jaśminowej w Kole Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Koła

Projekt uchwały

Wynik głosowania


8) w sprawie zaopiniowania cennika na 2021 rok za odzysk i unieszkodliwianie odpadów z grupy 20… - odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie

Projekt uchwały

Wynik głosowania


9) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej, położonej w Kole przy ul. Dąbskiej

Projekt uchwały

Wynik głosowania


10) w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie odpłatną służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Koło (nr działki 16/2)

Projekt uchwały

Wynik głosowania


11) w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie odpłatną służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Koło (nr działek: 2, 3, 1/6, 1/7, 1/9, 1/10, 1,/11)

Projekt uchwały

Wynik głosowania


12) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Projekt uchwały


 
13) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Projekt uchwały


14) zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Kolskiego na realizację zadania inwestycyjnego

Projekt uchwały

Wynik głosowania


15) zmieniająca uchwałę budżetu miasta Koła na 2020 rok

Projekt uchwały

Wynik głosowania


16) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła na lata 2020-2025

Projekt uchwały

Wynik głosowania


11. Wolne głosy i wnioski.


12. Protokół z XXIX Sesji Rady Miejskiej Koła.


13. Zamknięcie obrad XXX Sesji Rady Miejskiej Koła.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kole
Tomasz Sobolewski

Powiadom znajomego