W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Kole

ul. Stary Rynek 1

62-600 Koło


tel. (+48 63) 272 08 10, (63) 262 75 03
fax (+48 63) 272 29 84
e-mail: um@kolo.pl
www: www.kolo.pl
Skrzynka podawcza ePUAP: /w0s0og9s3w/skrytka

NIP Urząd Miejski w Kole: 666 12 76 481
NIP Gmina Miejska Koło: 666 20 46 949

REGON Urząd Miejski w Kole: 000526920
REGON Gmina Miejska Koło: 311620880

Porządek obrad LVII Sesji Rady Miejskiej Koła - 23 listopada 2022 r., godz. 11.00

Informuję, że LVII Sesja Rady Miejskiej Koła,
odbędzie się 23 listopada 2022 roku (środa) o godz. 11.00 
w sali sesyjnej, Ratusz Miejski w Kole, ul. Stary Rynek 1.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.


2. Stwierdzenie quorum.


3. Powitanie gości.


4. Propozycje do porządku obrad.

Wyniki głosowania jawnego w sprawie zmiany porządku obrad poprzez wprowadzenie jako punktu 7.14: Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Kolskiego na realizację zadania inwestycyjnego


5. Informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta Koła.


6. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach.


7. Rozpatrzenie projektów uchwał:

1) w sprawie ceny za usługę odprowadzania wód opadowych lub roztopowych kanalizacją deszczową na terenie Gminy Miejskiej Koło

Projekt uchwały

Wynik głosowania


2) w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Miejskiej Koło z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023”

Projekt uchwały

Wynik głosowania


3) w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu, dla potrzeb wyliczenia zwrotu rodzicom kosztów przewozu niepełnosprawnych dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców

Projekt uchwały

Wynik głosowania


4) w sprawie nadania tytułu honorowego "Zasłużony dla Miasta Koła" Panu Ryszardowi Borysiewiczowi

Projekt uchwały

Wynik głosowania


5) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Kole w rejonie ulicy Dąbskiej

Projekt uchwały

MAPA Dąbska

Wynik głosowania


6) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Zawadzkiego 8 w Kole stanowiącego własność Gminy Miejskiej Koło i udzielenie bonifikaty

Projekt uchwały

MAPA Zawadzkiego 8

Wynik głosowania


7) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Zawadzkiego 9 w Kole stanowiącego własność Gminy Miejskiej Koło i udzielenie bonifikaty

Projekt uchwały

MAPA Zawadzkiego 9

Wynik głosowania


8) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Adama Mickiewicza 11 w Kole stanowiącego własność Gminy Miejskiej Koło i udzielenie bonifikaty

Projekt uchwały

MAPA Mickiewicza 11

Wynik głosowania


9) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Toruńskiej 73 w Kole stanowiącego własność Gminy Miejskiej Koło i udzielenie bonifikaty

Projekt uchwały

MAPA Toruńska 73

Wynik głosowania


10) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Projekt uchwały

Wynik głosowania


11) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Projekt uchwały

Wynik głosowania


12) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym

Projekt uchwały

Wynik głosowania


13) w sprawie opłaty od posiadania psów, określenia wysokości stawki, zasad ustalania i poboru, terminu płatności tej opłaty oraz wprowadzenia przedmiotowych zwolnień

Projekt uchwały

Wynik głosowania


14) zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Kolskiego na realizację zadania inwestycyjnego

Projekt uchwały

Wynik głosowania


15) zmieniającej uchwałę budżetu miasta Koła na 2022 rok

Projekt uchwały

Wynik głosowania


16) zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Koła na lata 2022-2028

Projekt uchwały

Wynik głosowania


17) w sprawie przekazania petycji o uroczyste uczczenie 100. rocznicy Konstytucji Marcowej do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Projekt uchwały

Wynik głosowania


8. Wolne głosy i wnioski.


9. Protokół z LVI Sesji Rady Miejskiej Koła.


10. Zamknięcie obrad LVII Sesji Rady Miejskiej Koła.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ KOŁA
 /-/ Tomasz Sobolewski 

Powiadom znajomego