W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Kole

ul. Stary Rynek 1

62-600 Koło


tel. (+48 63) 272 08 10, (63) 262 75 03
fax (+48 63) 272 29 84
e-mail: um@kolo.pl
www: www.kolo.pl
Skrzynka podawcza ePUAP: /w0s0og9s3w/skrytka

NIP Urząd Miejski w Kole: 666 12 76 481
NIP Gmina Miejska Koło: 666 20 46 949

REGON Urząd Miejski w Kole: 000526920
REGON Gmina Miejska Koło: 311620880

Klauzula informacyjna - Monitoring wizyjny miasta Koła

KLAUZULA INFORMACYJNA
DOTYCZAĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W RAMACH MONITORINGU WIZYJNEGO MIASTA KOŁA

 1. Informujemy, że na terenie Miasta Koła prowadzony jest MONITORING WIZYJNY.
 2. Administratorem uzyskanych w ramach monitoringu wizyjnego danych osobowych jest Burmistrz Miasta Koła z siedzibą: ul. Stary Rynek 1, 62-600 Koło.
 3. Podmiotem przetwarzającym dane osobowe w imieniu Administratora jest Komendant Straży Miejskiej w Kole z siedzibą: ul. Stary Rynek 15, 62-600 Koło.
 4. W sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych przez Administratora, w tym realizacji Pani/Pana praw może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych listownie na adres Administratora lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: inspektor@osdidk.pl 
 5. Celem przetwarzania danych osobowych w ramach monitoringu wizyjnego jest zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w obszarze monitorowania.
 6. Dane osobowe w ramach monitoringu wizyjnego przetwarzane są na podstawie art. 9a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2021 r. poz. 1372, 1834), wyłącznie do celu, o którym mowa w pkt. 5, dla którego zostały zebrane.
 7. Monitoring wizyjny obejmuje wybrane obszary terenu administracyjnego miasta Koła. Informacje o lokalizacji kamer monitoringu stanowi załącznik nr 4 do instrukcji wykorzystania systemu monitoringu wizyjnego miasta Koła.
 8. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane uprawnionym organom w zakresie prowadzonych przez nie czynności prawnych np. Policji, Sądom, Prokuraturze lub osobom, które wykażą potrzebę uzyskania dostępu do nagrań (np. osobom poszkodowanym w sytuacjach zarejestrowanych przez kamery systemu). Uprawnione organy, osoby fizyczne, którym dane zostaną udostępnione maja obowiązek przetwarzać je zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych i tylko w celu w jakim dane im udostępniono.
 9. Obraz uzyskany w ramach monitoringu wizyjnego będzie przechowywany przez okres nieprzekraczający 2 miesięcy od dnia pozyskania.
 10. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa lub administrator powziął wiadomość, iż mogą stanowić dowód w postępowaniu, wskazany termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
 11. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych, prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania danych a także prawo do przenoszenia danych, o ile odrębne przepisy prawa nie stanowią inaczej.
 12. Może Pani/Pan wnieść sprzeciw w dowolnym momencie – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych.
 13. W przypadku powzięcia informacji  o niezgodnym z prawem   przetwarzaniu  przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

Załączniki

Powiadom znajomego