W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Kole

ul. Stary Rynek 1

62-600 Koło


tel. (+48 63) 272 08 10, (63) 262 75 03
fax (+48 63) 272 29 84
e-mail: um@kolo.pl
www: www.kolo.pl
Skrzynka podawcza ePUAP: /w0s0og9s3w/skrytka

NIP Urząd Miejski w Kole: 666 12 76 481
NIP Gmina Miejska Koło: 666 20 46 949

REGON Urząd Miejski w Kole: 000526920
REGON Gmina Miejska Koło: 311620880

Klauzula informacyjna - Oświadczenia majątkowe

Klauzula informacyjna
Oświadczenia majątkowe

Zgodnie z art.13 ust 1 i ust 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej RODO informuję, że:

1. Administratorem danych jest Urząd Miejski w Kole reprezentowany przez Burmistrza Miasta Koła z siedzibą: ul. Stary Rynek 1, 62-600 Koło.

2. Burmistrz Miasta Koła wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych - Panią Ewę Galińską, tel. 531 641 425, e-mail: inspektor@osdidk.pl

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach służących realizacji:

- zadań publicznych oraz sprawowania władzy publicznej (art. 6 ust.1 lit. e RODO), 
- obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art.6 ust 1 lit. c RODO), które wynikają z przepisów: 
- art 24 h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym,
- ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, 
- rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom.

5. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres co najmniej 6 lat (licząc od następnego roku, w którym zostało złożone oświadczenie).

6. Posiada Pani/Pan prawo do: 

- dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania lub uzupełnienia, 
- ograniczenia przetwarzania danych, 
- wniesienia skargi o naruszenie zasad ochrony danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie przez Panią/Pana danych zawartych w formularzu oświadczenia majątkowego jest obligatoryjne i wynika z obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 października 2017 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego gminy, wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osoba prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta. 

W przypadku braku wymaganych danych będzie Pani/Pan zobowiązana/y do złożenia korekty oświadczenia. 

8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

Powiadom znajomego