W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Kole

ul. Stary Rynek 1

62-600 Koło


tel. (+48 63) 272 08 10, (63) 262 75 03
fax (+48 63) 272 29 84
e-mail: um@kolo.pl
www: www.kolo.pl
Skrzynka podawcza ePUAP: /w0s0og9s3w/skrytka

NIP Urząd Miejski w Kole: 666 12 76 481
NIP Gmina Miejska Koło: 666 20 46 949

REGON Urząd Miejski w Kole: 000526920
REGON Gmina Miejska Koło: 311620880

Porządek obrad XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Kole - 26 sierpnia 2020 r., godz. 15.00

Szanowni Państwo Radni
Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
 o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z  2020 r., poz. 713)  
zwołuję:
XXVIII Sesję Rady Miejskiej w Kole,
która odbędzie się 26 sierpnia 2020 roku (środa) o godz. 15.00
w sali sesyjnej Ratusza Miejskiego w Kole
ul. Stary Rynek 1

1. Otwarcie Sesji.


2. Stwierdzenie quorum.


3. Powitanie gości.


4. Propozycje do porządku obrad.

Głosowanie w sprawie: zmiany porządku obrad poprzez dodanie punktu 11.17 -
Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyznaczenia
targowiska miejskiego oraz ustalenia regulaminu targowiska

Wynik głosowania

Głosowanie w sprawie: zmiany uchwały w sprawie wyznaczenia targowiska
miejskiego oraz ustalenia regulaminu targowiska

Wynik głosowania


5. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta Koła.


6. Interpelacje i zapytania.


7. Informacja o wynikach ekonomiczno-finansowych za 2019 rok Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Kole.

 NR 1 SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2019
 NR 2 I 3 BILANS RZiS
 NR 4 DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SF 2019
 NR 5 pisemne sprawozdanie RN z wyników oceny sprawozdania finansowego MZUK 
 NR 6 sprawozdanie z działalności RN MZUK 
 NR 7 pisemne sprawozdanie RN MZUK z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności MZUK 
 NR 8 Sprawozdanie Zarządu z działalności


8. Informacja o wynikach ekonomiczno-finansowych za 2019 rok Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Kole.

 1.1.Wprowadzenie do sprawozdania 2019 24.04.2020
 1.2.Informacja dodatkowa 2019
 1.3.Sprawozdania finansowe 2019 r. 24.04.2020
 2.Sprawozdanie Zarządu za 2019 podpisane cyfrowo 24.04.2020
 3.Sprawozdanie RN 2019
 4.Sprawozdanie BR 2019 MZEC Koło pod wew


9. Informacja o wynikach ekonomiczno-finansowych za 2019 rok Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kole.

 1. Sprawozdanie finansowe MZWiK Sp. z o.o. - 2019 r.
 2.1. Sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego MZWiK Sp. z o. o. - 2019 r.
 2.2. Raport z badania sprawozdania finansowego MZWiK Sp z o.o. - 2019 r.
 3. Sprawozdanie zarządu z działalności Spółki MZWiK Sp z o.o. -2019 r.
 4. Sprawozdnanie Rady Nadzorczej MZWiK Sp. z o. o. - 2019 r.


10. Informacja o wynikach ekonomiczno-finansowych za 2019 rok Kolskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kole.

 1.1. Wprowadzenie do sprawozdania za rok 2019
 1.2. Sprawozdanie finansowe za rok 2019
 1.3. Dodatkowe inf do sprawozd. za rok 2019
 2. Sprawozdanie Zarządu 2019
 3. Sprawozdanie Rady Nadzorczej 2019


11. Rozpatrzenie projektów uchwał:


a) w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miejskiej Koło na rok szkolny 2020/2021

Projekt uchwały

Wynik głosowania


b) w sprawie zatwierdzenia ostatecznych wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o. o. z siedzibą w Koninie za 2019 rok

Projekt uchwały

Wynik głosowania


c) w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego współdziałania Gmin przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic Aglomeracji Koło

Projekt uchwały

Wynik głosowania


d) w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Koło

Projekt uchwały

Wynik głosowania


e) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Kole przy ul. Brylantowej (dz. nr 34)

Projekt uchwały

Wynik głosowania


f) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Kole przy ul. Brylantowej (dz. nr 35)

Projekt uchwały

Wynik głosowania


g) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Kole przy ul. Brylantowej (dz. nr 36)

Projekt uchwały

Wynik głosowania


h) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Kole w rejonie ul. Staffa (dz. nr 147)

Projekt uchwały

Wynik głosowania


i) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Kole w rejonie ul. Staffa (dz. nr 148)

Projekt uchwały

Wynik głosowania


j) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Kole przy ul. Włocławskiej

Projekt uchwały

Wynik głosowania


k) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej, położonej w Kole

Projekt uchwały

Wynik głosowania


l) zmieniający uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Kolskiego na realizację zadania inwestycyjnego

Projekt uchwały

Wynik głosowania


m) w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Kolskiego na realizację zadania inwestycyjnego

Projekt uchwały

Wynik głosowania


n) zmieniający uchwałę budżetu miasta Koła na 2020 rok

Projekt uchwały

Wynik głosowania


o) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła na lata 2020-2025

Projekt uchwały

Wynik głosowania


p) w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole

Projekt uchwały

Wynik głosowania


12. Wolne głosy i wnioski.


13. Protokół z XXVII Sesji Rady Miejskiej w Kole.


14. Zamknięcie obrad XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Kole.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kole
Tomasz Sobolewski

Powiadom znajomego