W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Kole

ul. Stary Rynek 1

62-600 Koło


tel. (+48 63) 272 08 10, (63) 262 75 03
fax (+48 63) 272 29 84
e-mail: um@kolo.pl
www: www.kolo.pl
Skrzynka podawcza ePUAP: /w0s0og9s3w/skrytka

NIP Urząd Miejski w Kole: 666 12 76 481
NIP Gmina Miejska Koło: 666 20 46 949

REGON Urząd Miejski w Kole: 000526920
REGON Gmina Miejska Koło: 311620880

Porządek obrad XXXI Sesji Rady Miejskiej Koła - 25 listopada 2020 r., godz. 15.00

UWAGA!

W związku z zagrożeniem epidemicznym, proszę Mieszkańców, którzy chcieliby być obecni na posiedzeniu Rady Miejskiej Koła, o zastosowanie się do obecnie obowiązujących zasad bezpieczeństwa i pozostanie w domach w celu ograniczenia do niezbędnego minimum bezpośredniego kontaktu.     

Na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.kolo.pl będzie prowadzona transmisja „na żywo” obrad.

Zachęcam do wybrania takiej formy uczestnictwa w obradach.

Proszę o poważne potraktowanie sprawy.

Przewodniczący Rady Miejskiej Koła
Tomasz Sobolewski


Szanowni Państwo Radni
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z  2020 r., poz. 713)  
zwołuję:
XXXI Sesję Rady Miejskiej Koła,
która odbędzie się 25 listopada 2020 roku (środa) o godz. 15.00
w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kole, ul. Szkolna 2B


Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.


2. Stwierdzenie quorum.


3. Powitanie gości.


4. Propozycje do porządku obrad.

Wniosek (Wyniki głosowania nieimiennego w sprawie: zmiany porządku obrad poprzez zdjęcie punktu 7.5: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wystąpienia Miasta Koła ze stowarzyszenia o nazwie Związek Miast Polskich)


Wniosek (Wyniki głosowania nieimiennego w sprawie: zmiany porządku obrad poprzez zdjęcie punktu 7.6: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podtrzymania zgody na realizację inwestycji pn. „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Koło”)


Wniosek (Wyniki głosowania nieimiennego w sprawie: zmiany porządku obrad poprzez zdjęcie punktu 7.15: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania skargi na Burmistrza Miasta Koła Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Koła)


Wniosek (Wyniki głosowania nieimiennego w sprawie: zmiany porządku obrad poprzez wprowadzenie punktu 7.5: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Koło)


Wniosek (Wyniki głosowania nieimiennego w sprawie: zmiany porządku obrad poprzez wprowadzenie punktu 7.6: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powierzenia Miejskiemu Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kole wykonywania zadania własnego Gminy Miejskiej Koło w zakresie gospodarki komunalnej obejmującego odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych na terenie miasta Koła) 


5. Informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta Koła.


6. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach.


7. Rozpatrzenie projektów uchwał:

1) w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Miejskiej Koło z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”

Projekt uchwały

Wynik głosowania


2) w sprawie regulaminu dodatków do wynagradzania zasadniczego nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych i przedszkolach miejskich prowadzonych przez Gminę Miejską Koło

Projekt uchwały

Wynik głosowania


3) w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania „Strategii Rozwoju Miasta Koła na lata 2021-2025”, w tym tryb konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

Projekt uchwały

Wynik głosowania


4) w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt kolskiego budżetu obywatelskiego

Projekt uchwały

Projekt uchwały wraz z naniesionymi poprawkami

Wynik głosowania


5) w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Koło

Projekt uchwały

Wynik głosowania


6) w sprawie powierzenia Miejskiemu Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kole wykonywania zadania własnego Gminy Miejskiej Koło w zakresie gospodarki komunalnej obejmującego odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych na terenie miasta Koła

Projekt uchwały

Wynik głosowania


7) w sprawie wystąpienia Miasta Koła ze stowarzyszenia o nazwie Związek Miast Polskich

Projekt uchwały


8) w sprawie podtrzymania zgody na realizację inwestycji pn. „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Koło”

Projekt uchwały


9) w sprawie ceny za usługę odprowadzania wód opadowych lub roztopowych kanalizacją deszczową na terenie miasta Koło

Projekt uchwały

Wynik głosowania


10) w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, określenia wysokości stawki, zasad ustalania i poboru, terminu płatności tej opłaty oraz wprowadzenia przedmiotowych zwolnień

Projekt uchwały

Wynik głosowania


11) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Kole przy ul. Kołłątaja

Projekt uchwały

Wynik głosowania


12) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Kole przy ul. Włocławskiej

Projekt uchwały

Wynik głosowania


13) zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Kolskiego na realizację zadania inwestycyjnego

Projekt uchwały

Wynik głosowania


14) zmieniającej uchwałę budżetu miasta Koła na 2020 rok

Projekt uchwały

Projekt uchwały - dodatkowe zmiany

Wynik głosowania


15) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła na lata 2020-2025

Projekt uchwały

Projekt uchwały - dodatkowe zmiany

Wynik głosowania


16) w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańców ulicy Jaśminowej

Projekt uchwały

Wynik głosowania


17) w sprawie przekazania skargi na Burmistrza Miasta Koła  Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Koła

Projekt uchwały


18) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia planu pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Kole

Projekt uchwały

Wynik głosowania


8. Wolne głosy i wnioski.


9. Protokół z XXX Sesji Rady Miejskiej Koła.


10. Zamknięcie obrad XXXI Sesji Rady Miejskiej Koła.

Przewodniczący Rady Miejskiej Koła
Tomasz Sobolewski

Powiadom znajomego