W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Kole

ul. Stary Rynek 1

62-600 Koło


tel. (+48 63) 272 08 10, (63) 262 75 03
fax (+48 63) 272 29 84
e-mail: um@kolo.pl
www: www.kolo.pl
Skrzynka podawcza ePUAP: /w0s0og9s3w/skrytka

NIP Urząd Miejski w Kole: 666 12 76 481
NIP Gmina Miejska Koło: 666 20 46 949

REGON Urząd Miejski w Kole: 000526920
REGON Gmina Miejska Koło: 311620880

Porządek obrad XXXVI Sesji Rady Miejskiej Koła - 28 kwietnia 2021 r., godz. 15.00

UWAGA!

W związku z zagrożeniem epidemicznym, proszę Mieszkańców, którzy chcieliby być obecni na posiedzeniu Rady Miejskiej Koła, o zastosowanie się do obecnie obowiązujących zasad bezpieczeństwa i pozostanie w domach w celu ograniczenia do niezbędnego minimum bezpośredniego kontaktu.

Na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.kolo.pl będzie prowadzona transmisja „na żywo” obrad.

Zachęcam do wybrania takiej formy uczestnictwa w obradach.

Proszę o poważne potraktowanie sprawy.

Przewodniczący Rady Miejskiej Koła
Tomasz Sobolewski


Szanowni Państwo Radni
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z  2020 r. poz. 713 ze zm.)  
zwołuję:
XXXVI Sesję Rady Miejskiej Koła,
która odbędzie się 28 kwietnia 2021 roku (środa) o godz. 15.00 
w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kole, ul. Sportowa 2B

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.


2. Stwierdzenie quorum.


3. Powitanie gości.


4. Propozycje do porządku obrad.


5. Informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta Koła.


6. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach.


7. Rozpatrzenie projektów uchwał:

a) w sprawie Strategii Rozwoju Miasta Koła na lata 2021-2025

Projekt uchwały

Wynik głosowania


b) w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej

Projekt uchwały

Wynik głosowania


c) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie w 2021 roku programu polityki zdrowotnej pn. „Program leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego”

Projekt uchwały

Wynik głosowania


d) w sprawie Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2021-2024

Projekt uchwały

Wynik głosowania

Pismo


e) w sprawie przyjęcia przez Gminę Miejską Koło zadania własnego Gminy Koło w zakresie utrzymania cmentarza komunalnego

Projekt uchwały

Wynik głosowania


f) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Koła

Projekt uchwały

Wynik głosowania


g) w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miejskiej Koła na lata 2021-2025

Projekt uchwały

Wynik głosowania


h) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej, położonej w Kole (dz. nr 134/2)

Projekt uchwały

Wynik głosowania


i) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej, położonej w Kole (dz. nr 134/3)

Projekt uchwały

Wynik głosowania


j) w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowej, położonej w Gminie Kościelec

Projekt uchwały

Wynik głosowania


k) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Kole przy ul. 3 Maja

Projekt uchwały

Wynik głosowania


l) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. 20 Stycznia 20 w Kole stanowiącego własność Gminy Miejskiej Koło i udzielenie bonifikaty

Projekt uchwały

Wynik głosowania


m) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Grodzkiej 9 w Kole stanowiącego własność Gminy Miejskiej Koło i udzielenie bonifikaty

Projekt uchwały

Wynik głosowania


n) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Kolejowej 92 w Kole stanowiącego własność Gminy Miejskiej Koło i udzielenie bonifikaty (lokal nr 5)

Projekt uchwały

Wynik głosowania


o) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Kolejowej 92 w Kole stanowiącego własność Gminy Miejskiej Koło i udzielenie bonifikaty (lokal nr 33)

Projekt uchwały

Wynik głosowania


p) w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia dodatkowych udziałów w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” z siedzibą w Kaliszu

Projekt uchwały

Wynik głosowania


q) zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Kolskiego na realizację zadania inwestycyjnego

Projekt uchwały

Wynik głosowania


r) zmieniająca uchwałę budżetu miasta Koła na 2021 rok

Projekt uchwały

Wynik głosowania


s) zamieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Koła na lata 2021-2028.

Projekt uchwały

Wynik głosowania


8. Wolne głosy i wnioski.


9. Protokół z XXXV Sesji Rady Miejskiej Koła.


10. Zamknięcie obrad XXXVI Sesji Rady Miejskiej Koła.

Przewodniczący Rady Miejskiej Koła
Tomasz Sobolewski 

Powiadom znajomego