W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Kole

ul. Stary Rynek 1

62-600 Koło


tel. (+48 63) 272 08 10, (63) 262 75 03
fax (+48 63) 272 29 84
e-mail: um@kolo.pl
www: www.kolo.pl
Skrzynka podawcza ePUAP: /w0s0og9s3w/skrytka

NIP Urząd Miejski w Kole: 666 12 76 481
NIP Gmina Miejska Koło: 666 20 46 949

REGON Urząd Miejski w Kole: 000526920
REGON Gmina Miejska Koło: 311620880

Porządek obrad LVI Sesji Rady Miejskiej Koła - 26 października 2022 r., godz. 13.00

Informuję, że LVI Sesja Rady Miejskiej Koła,
odbędzie się 26 października 2022 roku (środa) o godz. 13.00 
w sali sesyjnej, Ratusz Miejski w Kole, ul. Stary Rynek 1.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.


2. Stwierdzenie quorum.


3. Powitanie gości.


4. Propozycje do porządku obrad.

Wyniki głosowania imiennego w sprawie: zmiany porządku obrad poprzez dodanie jako punktu 10.9 "Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Miejską Koło a Gminą Koło w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego"


5. Informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta Koła.


6. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach.


7. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.


8. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Miejskiej Koło w roku szkolnym 2021/2022.


9. Informacja Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Kole z realizacji akcji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w jednostkach kultury oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Miejskiej Koło.


10. Rozpatrzenie projektów uchwał:

1) w sprawie nadania tytułu honorowego „Zasłużony dla Miasta Koła” Panu Grzegorzowi Mokrzyckiemu

Projekt uchwały

Wynik głosowania


2) w sprawie zaopiniowania cennika na 2023 rok za odzysk i unieszkodliwianie odpadów z grupy 20…- odpady komunalne łącznie z frakcjami zgromadzonymi selektywnie

Projekt uchwały

Wynik głosowania


3) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 20 lat w trybie bezprzetargowym, części nieruchomości stanowiących drogi wewnętrzne

Projekt uchwały

Wynik głosowania


4) w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie odpłatną służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Koło

Projekt uchwały

Wynik głosowania


5) w sprawie zgody na wniesienie aportu do Spółki Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kole w postaci nieruchomości gruntowych

Projekt uchwały

Mapa

Wynik głosowania


6) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Garncarskiej 16 w Kole stanowiącego własność Gminy Miejskiej Koło i udzielenie bonifikaty

Projekt uchwały

Mapa

Wynik głosowania


7) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Garncarskiej 18 w Kole stanowiącego własność Gminy Miejskiej Koło i udzielenie bonifikaty

Projekt uchwały

Mapa

Wynik głosowania


8) zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Koło

Projekt uchwały

Wynik głosowania


9) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Miejską Koło a Gminą Koło w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego

Projekt uchwały

Wynik głosowania


10) zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Kolskiego na realizację zadania inwestycyjnego

Projekt uchwały

Wynik głosowania


11) zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Kolskiego na realizację zadania inwestycyjnego

Projekt uchwały

Wynik głosowania


12) zmieniającej uchwałę budżetu miasta Koła na 2022 rok

Projekt uchwały

Wynik głosowania


13) zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Koła na lata 2022-2028

Projekt uchwały

Wynik głosowania


14) w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Koła

Projekt uchwały

Wynik głosowania


11. Wolne głosy i wnioski.


12. Protokół z LV Sesji Rady Miejskiej Koła.


13. Zamknięcie obrad LVI Sesji Rady Miejskiej Koła.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ KOŁA
 /-/ Tomasz Sobolewski      

Powiadom znajomego