W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Kole

ul. Stary Rynek 1

62-600 Koło


tel. (+48 63) 272 08 10, (63) 262 75 03
fax (+48 63) 272 29 84
e-mail: um@kolo.pl
www: www.kolo.pl
Skrzynka podawcza ePUAP: /w0s0og9s3w/skrytka

NIP Urząd Miejski w Kole: 666 12 76 481
NIP Gmina Miejska Koło: 666 20 46 949

REGON Urząd Miejski w Kole: 000526920
REGON Gmina Miejska Koło: 311620880

Porządek obrad XXIII Sesji Rady Miejskiej w Kole - 29 kwietnia 2020 r., godz. 16.00

UWAGA!

W związku z zagrożeniem epidemicznym, proszę Mieszkańców, którzy chcieliby być obecni na posiedzeniu Rady Miejskiej w Kole, o zastosowanie się do obecnie obowiązujących zasad bezpieczeństwa i pozostanie w domach w celu ograniczenia do niezbędnego minimum bezpośredniego kontaktu.   

Na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.kolo.pl będzie prowadzona transmisja „na żywo” obrad.

Zachęcam do wybrania takiej formy uczestnictwa w obradach.

Proszę o poważne potraktowanie sprawy.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kole
Tomasz Sobolewski


Szanowni Państwo Radni
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z  2019 r., poz. 506 ze zm.)  
zwołuję:
XXIII Sesję Rady Miejskiej w Kole,
która odbędzie się 29 kwietnia 2020 roku (środa) o godz. 16.00
w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kole
ul. Szkolna 2B 

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.


2. Stwierdzenie quorum.


3. Powitanie gości.


4. Propozycje do porządku obrad.


5. Informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta Koła.


6. Rozpatrzenie projektów uchwał:

1) w sprawie wyodrębnienia Środowiskowego Domu Samopomocy w Kole ze struktur Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole i utworzenia odrębnej jednostki organizacyjnej Gminy Miejskiej Koło pod nazwą Środowiskowy Dom Samopomocy w Kole oraz nadania Statutu.

Projekt uchwały
Wynik głosowania


2) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Koła w rejonie ulicy: Wojciechowskiego, Niezłomnych.

Projekt uchwały
Wynik głosowania


3) w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr XX/187/2020 Rady Miejskiej w Kole z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych położonych w Kole przy ul. Dąbskiej.

Projekt uchwały
Wynik głosowania


4) w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Koło.

Projekt uchwały
Wynik głosowania


5) w sprawie zgody na nieodpłatne nabycie do zasobów mienia gminnego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, której dysponentem jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Poznaniu.

Projekt uchwały
Wynik głosowania


6) w sprawie wyrażenia zgody na rzecz Gminy Miejskiej Koło darowizny udziałów w nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Stary Rynek 17.

Projekt uchwały
Wynik głosowania


7) w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Koło.

Projekt uchwały
Wynik głosowania


8) w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Miejską Koło wkładów niepieniężnych w postaci kanalizacji deszczowej do Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kole.

Projekt uchwały
Wynik głosowania


9) w sprawie przedłużenia terminu płatności rat podatku od nieruchomości dla mikro i małych przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Miejskiej Koło, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Projekt uchwały
Wynik głosowania


10) zmieniającej uchwałę budżetu miasta Koła na 2020 rok.

Projekt uchwały
Wynik głosowania


11) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła na lata 2020-2025.

Projekt uchwały
Wynik głosowania


12) w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego zamontowania monitoringu.

Projekt uchwały
Wynik głosowania


13) w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego zmiany mieszkania komunalnego.

Projekt uchwały
Wynik głosowania


14) zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Kole i ustalenia jej składu osobowego.

Projekt uchwały
Wynik głosowania


15) zmieniającej uchwałę w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej w Kole oraz ustalenia przedmiotu ich działania i składów osobowych.

Projekt uchwały
Wynik głosowania


7. Protokół z XXII Sesji Rady Miejskie w Kole


8. Zamknięcie obrad XXIII Sesji Rady Miejskiej w Kole.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kole
Tomasz Sobolewski      

Powiadom znajomego