W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Kole

ul. Stary Rynek 1

62-600 Koło


tel. (+48 63) 272 08 10, (63) 262 75 03
fax (+48 63) 272 29 84
e-mail: um@kolo.pl
www: www.kolo.pl
Skrzynka podawcza ePUAP: /w0s0og9s3w/skrytka

NIP Urząd Miejski w Kole: 666 12 76 481
NIP Gmina Miejska Koło: 666 20 46 949

REGON Urząd Miejski w Kole: 000526920
REGON Gmina Miejska Koło: 311620880

Porządek obrad XLII Sesji Rady Miejskiej Koła - 24 listopada 2021 r., godz. 13.00

Informuję, że w związku z rosnącą liczbą nowych przypadków zakażenia SARS CoV 2 (COVID-19) oraz zgodnie z rekomendacją Ministra Zdrowia, XLII Sesja Rady Miejskiej Koła, planowo zwołana na dzień 24.11.2021 r., godz. 13.00 w Ratuszu Miejskim w Kole odbędzie się w MIEJSKIM OŚRODKU SPORTU I REKREACJI W KOLE, ul. Szkolna 2b.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ KOŁA
/-/ Tomasz Sobolewski


UWAGA!

W związku z zagrożeniem epidemicznym, proszę Mieszkańców, którzy chcieliby być obecni na posiedzeniu Rady Miejskiej Koła, o zastosowanie się do obecnie obowiązujących zasad bezpieczeństwa i pozostanie w domach w celu ograniczenia do niezbędnego minimum bezpośredniego kontaktu.

Na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.kolo.pl będzie prowadzona transmisja „na żywo” obrad.

Zachęcam do wybrania takiej formy uczestnictwa w obradach.

Proszę o poważne potraktowanie sprawy.

Przewodniczący Rady Miejskiej Koła
Tomasz Sobolewski

Informuję, że XLII Sesja Rady Miejskiej Koła,
odbędzie się 24 listopada 2021 roku (środa) o godz. 13.00 
w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kole, ul. Sportowa 2B.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.


2. Stwierdzenie quorum.


3. Powitanie gości.


4. Propozycje do porządku obrad.

Wyniki głosowania imiennego w sprawie: zmiany porządku obrad poprzez dodanie punktu 7.16 „Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłaty diet radnych”


5. Informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta Koła.


6. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach.


7. Rozpatrzenie projektów uchwał:

1) w sprawie ceny za usługę odprowadzania wód opadowych lub roztopowych kanalizacją deszczową na terenie Gminy Miejskiej Koło

Projekt uchwały

Wynik głosowania


2) w sprawie Programu współpracy Gminy Miejskiej Koło z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022

Projekt uchwały

Wynik głosowania


3) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Miejską Koło a Gminą Koło w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego

Projekt uchwały

Wynik głosowania


4) w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Projekt uchwały

Wynik głosowania


5) w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Miejskiej Koło

Projekt uchwały

Wynik głosowania


6) w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, określenia stawki, zasad ustalania i poboru, terminu płatności tej opłaty oraz wprowadzenia przedmiotowych zwolnień

Projekt uchwały

Wynik głosowania


7) w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie odpłatną służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Koło

Projekt uchwały

Wynik głosowania


8) w sprawie opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego w Leśnicy

Projekt uchwały

Wynik głosowania


9) w sprawie uchwalenia Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Leśnicy

Projekt uchwały

Wynik głosowania


10) w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości

Projekt uchwały

Wynik głosowania


11) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Projekt uchwały

Wynik głosowania


12) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Projekt uchwały

Wynik głosowania


13) zmieniający uchwałę budżetu miasta Koła na 2021 rok

Projekt uchwały

Dodatkowe zmiany - Budżet

Wynik głosowania


14) zmieniający Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Koła na lata 2021-2028

Projekt uchwały

Dodatkowe zmiany - WPF

Wynik głosowania


15) w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Koła.

Projekt uchwały

Wyniki głosowania imiennego w sprawie: zmiany kwoty dodatku funkcyjnego z kwoty 700 zł brutto na kwotę 1700 zł brutto 

Wynik głosowania


16) w sprawie: zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłaty diet radnych

Projekt uchwały

Wynik głosowania


8. Wolne głosy i wnioski.


9. Protokół z XLI Sesji Rady Miejskiej Koła.


10. Zamknięcie obrad XLII Sesji Rady Miejskiej Koła.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ KOŁA
 /-/ Tomasz Sobolewski

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane