Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Kole

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Porządek obrad XII Sesji Rady Miejskiej w Kole - 28 sierpnia 2019 r.

 

LINK do transmisji XII Sesji Rady Miejskiej w Kole:
https://www.youtube.com/watch?v=nUEsxff12SM

Zapraszam na XII Sesję Rady Miejskiej w Kole,
która odbędzie się w dniu 28 sierpnia 2019 roku (środa) o godzinie 8.30
w sali sesyjnej Ratusza Miejskiego w Kole, ul. Stary Rynek 1


Porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Powitanie gości.
4. Propozycje do porządku obrad.
5. Informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta Koła.
6. Interpelacje i zapytania.
7. Informacja o wynikach ekonomiczno-finansowych za 2018 rok Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Kole.
8. Informacja o wynikach ekonomiczno-finansowych za 2018 rok Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kole.
9. Informacja o wynikach ekonomiczno-finansowych za 2018 rok Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Kole.
10. Informacja o wynikach ekonomiczno-finansowych za 2018 rok  Kolskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kole.
11. Informacja z realizacji „Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Miejskiej Koło na rok 2018”.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Miejskiej Koło na rok 2019”.
13. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XI/95/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 czerwca 2019 r.  w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Koło oraz określenia granic ich obwodów.
14. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych  przez Gminę Miejską Koło.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/241/2008 Rady Miejskiej w Kole z dnia 22 października 2008 roku w sprawie regulaminu dodatków do wynagradzania zasadniczego nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Koło w 2009 roku, zmienionej Uchwałą Nr XXXVIII/311/2009 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 marca 2009 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/241/2008 Rady Miejskiej w Kole z dnia 22 października 2008 roku w sprawie regulaminu dodatków do wynagradzania zasadniczego nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Koło w 2009 roku.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie odpłatną służebnością przesyłu nieruchomość stanowiącą własność Gminy Miejskiej Koło.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia przebiegu drogi gminnej na terenie miasta Koła. 
18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetu miasta Koła na 2019 rok.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta na lata 2019-2025.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu nadawania Honorowego Obywatelstwa Miasta Koła.
21. Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia od Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.
22. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
23. Wolne głosy i wnioski.
24. Protokół z XI Sesji Rady Miejskiej w Kole.
25. Zamknięcie obrad XII Sesji Rady Miejskiej w Kole.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W KOLE
Tomasz Sobolewski

Załączniki

Sprawozdanie finansowe za 2018 rok - Miejski Zakład Energetyki Cieplnej sp. z o.o. (858.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja dodatkowa - Miejski Zakład Energetyki Cieplnej sp. z o.o. (3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Sprawozdanie z działalności Zarządu za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 - Miejski Zakład Energetyki Cieplnej sp. z o.o. (1.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 - Miejski Zakład Energetyki Cieplnej sp. z o.o. (240.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania finansowego za rok 2018 - Miejski Zakład Energetyki Cieplnej sp. z o.o. (368.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 r. - Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. (23.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja Zarządu z działalności spółki za rok 2018 - Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. (12.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2018 r. - Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. (2.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 - Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. (425.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Raport z badania sprawozdania finansowego Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Kole za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. (688.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja o wynikach ekonomiczno-finansowych za 2018 rok Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Kole (7.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Sprawozdanie finansowe za 2018 rok - Kolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. (3.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Sprawozdanie Zarządu za 2018 rok - Kolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja z realizacji "Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Miejskiej Koło na rok 2018" (2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Miejskiej Koło na rok 2019" (7.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XI/95/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Koło oraz określenia granic ich obwodów (2.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Projekt uchwały w sprawie Regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Koło (6.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/241/2008 Rady Miejskiej w Kole z dnia 22 października 2008 roku w sprawie regulaminu dodatków do wynagradzania zasadniczego nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach prowa (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie odpłatną służebnością przesyłu nieruchomość stanowiącą własność Gminy Miejskiej Koło (2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia przebiegu drogi gminnej na terenie miasta Koła (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę budżetu miasta Koła na 2019 rok (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta na lata 2019-2025 (678.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Projekt uchwały w sprawie zasad i trybu nadawania Honorowego Obywatelstwa Miasta Koła (256.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Projekt uchwały w sprawie zasięgnięcia od Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników (74.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".