Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Kole

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Plan pracy Rady Miejskiej w Kole na 2020 rok

 

Plan pracy Rady Miejskiej w Kole na 2020 rok

I kwartał

1. Uchwalenie budżetu miasta Koła na 2020 rok.

2. Informacja Komendanta Straży Miejskiej w Kole o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście oraz realizacji zadań za 2019 rok.

3. Informacja Komendanta Powiatowego Policji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta za 2019 rok.

4. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o bezpieczeństwie sanitarnym miasta Koła za 2019 rok.

5. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej za 2019 rok.

6. Informacja z działalności Ochotniczej Straży Pożarnej "Koło nad Wartą" za 2019 rok.

7.  Informacja Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego w Kole o realizacji akcji zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych, jednostkach kultury oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Miejskiej.

II kwartał

1. Informacja o umorzeniach, odroczeniach i zwolnieniach podatkowych w 2019 roku.

2. Sprawozdanie z działalności miejskich jednostek za 2019 rok:

- Miejskiego Domu Kultury w Kole,

- Muzeum Technik Ceramicznych w Kole,

- Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole,

- Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Pomocy Rodzinie w Kole,

- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole,

- Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole,

- Żłobka Miejskiego w Kole.

3. Sprawozdania i informacje dot. zatwierdzenia wykonania budżetu za 2019 rok.

4. Raport o stanie Gminy Miejskiej Koło za 2019 rok.

5. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Koła.

III kwartał

1. Informacja z realizacji programu szczepień profilaktycznych przeciwko HPV.

2. Informacja o wynikach ekonomiczno-finansowych za 2019 rok miejskich spółek prawa handlowego:

- Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej sp. z o.o.,

- Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych sp. z o.o.,

- Kolskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o.,

- Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Kole sp. z o.o.

3. Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2020 roku.

4. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Koła.

5. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2020 roku, uwzględniająca w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

IV kwartał

1. Informacja Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego w Kole o realizacji akcji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych, jednostkach kultury oraz jednostkach organizacyjnych.

2. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2019/2020.

3. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.

4. Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Kole o stanie bezrobocia w Kole w roku 2020.

5. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia stawek podatków lokalnych i opłat:

- podatku od nieruchomości,

- podatku od środków transportowych,

- opłaty od posiadania psów.

6. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy stałych Komisji Rady Miejskiej na 2020 rok.

Planowane terminy sesji Rady Miejskiej w Kole w 2020 roku

Sesje Rady Miejskiej w Kole będą odbywały się, co do zasady w ostatnią środę miesiąca (bez miesiąca lipca) o godz. 13.00. Możliwe jest także zwołanie sesji „na wniosek” w innych terminach aniżeli wskazanych powyżej.

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".