Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Kole

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Plan pracy Rady Miejskiej w Kole na 2018 rok

 

Plan pracy Rady Miejskiej w Kole na 2018 rok

I kwartał

1. Informacja Komendanta Straży Miejskiej w Kole o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście oraz realizacji zadań za 2017 rok.

2. Informacja Komendanta Powiatowego Policji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta za 2017 rok.

3. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej za 2017 rok.

4. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o bezpieczeństwie sanitarnym miasta Koła za 2017 rok.

5. Informacja z działalności Ochotniczej Straży Pożarnej "Koło nad Wartą" za 2017 rok. 

II kwartał

1. Informacja o umorzeniach, odroczeniach i zwolnieniach podatkowych w 2017 roku.

2. Informacja Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Kole o realizacji akcji zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych, jednostkach kultury oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Miejskiej.

3. Sprawozdanie z działalności miejskich jednostek i zakładów budżetowych za 2017 rok:

- Miejskiego Domu Kultury w Kole,

- Muzeum Technik Ceramicznych w Kole,

- Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole,

- Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Pomocy Rodzinie w Kole,

- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole,

- Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole,

- Żłobka Miejskiego w Kole.

4. Sprawozdania i informacje dot. zatwierdzenia wykonania budżetu za 2017 rok.

5. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Koła.

III kwartał

1. Informacja o wynikach ekonomiczno-finansowych za 2017 rok miejskich spółek prawa handlowego:

- Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej sp. z o.o.,

- Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych sp. z o.o.,

- Kolskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o.,

- Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Kole sp. z o.o.

2. Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2018 roku.

3. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej miasta Koła.

4. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze, uwzględniająca w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

IV kwartał

1. Informacja Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Kole o realizacji akcji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych, jednostkach kultury oraz jednostkach organizacyjnych.

2. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2017/2018.

3. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.

4. Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Kole o stanie bezrobocia w Kole w roku 2018.

5. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia stawek podatków lokalnych i opłat:

- podatku od nieruchomości,

- podatku od środków transportowych,

- opłaty od posiadania psów.

Planowane terminy Sesji Rady Miejskiej w Kole w 2018 roku godz. 11.00:

1) styczeń 31

2) luty 28

3) marzec 28

4) kwiecień 25

5) maj 30

6) czerwiec 27

7) sierpień 29

8) wrzesień 26

9) październik 24

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".