Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Kole

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Wykonanie budżetu gminy za rok 2008

Załączniki

Zarządzenie Burmistrza Miasta Koła z dnia 12 sierpnia 2008 roku w sprawie przekazania informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Koła za I półrocze 2008 r. Radzie Miejskiej w Kole i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu (35.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 1 - wykonanie dochodów (70kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 2 - wykonanie wydatków (145kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 3 - dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami (133kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 4 - wykonanie wydatków majątkowych (71.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 5 - limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne (27kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 6 - wykaz dotacji dla Samorządowych Instytucji Kultury (28.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 7 - wykonanie przychodów i rozchodów budżetu miasta Koła (30kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 8 - wykaz dotacji celowych dla innych podmiotów publicznych nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (37kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 9 - wykonanie przychodów i wydatków zakładów budżetowych oraz planu dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych (47kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 10 - wykonanie planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska (34.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 11 - dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego (37kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Część opisowa do informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Koła za I półrocze 2008 roku (268kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2008 (797.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2008 (734.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2008 (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2008 (755.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2008 (729.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2008 (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 32/SO-6/08/Ko Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 16 września 2008 r. wyrażająca opinię o przedstawionej przez Burmistrza Miasta Koła informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2008 r. (697.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2008 (762.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2008 (739.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2008 (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Burmistrza Miasta Koła z dnia 16 marca 2009 roku w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu miasta Koła za rok 2008 r. Radzie Miejskiej w Kole i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu (34kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 1 - wykonanie dochodów (67kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 2 - wykonanie wydatków (150.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 3 - dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami (137.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 4 - wykonanie wydatków majątkowych (96kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 5 - limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne (29kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 6 - wykaz dotacji dla Samorządowych Instytucji Kultury (28.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 7 - wykonanie przychodów i rozchodów budżetu miasta Koła (30kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 8 - wykaz dotacji celowych dla innych podmiotów publicznych nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (37kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 9 - wykonanie przychodów i wydatków zakładów budżetowych oraz planu dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych (47.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 10 - wykonanie planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska (34kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Część opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Koła za 2008 rok (273.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 35/SO-6/09/Ko Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 7 kwietnia 2009 r. wyrażająca opinię o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Koła sprawozdania z wykonania budżetu za 2008 r. (1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".