Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Kole

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

2011

Załączniki

Uchwała Nr III/11/2010 Rady Miejskiej w Kole z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego zadania własnego Gminy Miejskiej Koło w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu (42.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr III/12/2010 Rady Miejskiej w Kole z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe (42.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr III /17/2010 Rady Miejskiej w Kole z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIV/153/2004 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Koła (42.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr IV/24/2011 Rady Miejskiej w Kole z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVII/271/2001 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie obrotu materiałami i artykułami pirotechnicznymi oraz zasad ich używania (46.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr IV/26/2011 Rady Miejskiej w Kole z dnia 24 stycznia 2011 r. zmieniająca uchwałę Nr LXII/479/2010 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 października 2010 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (46.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr IV/27/2011 Rady Miejskiej w Kole z dnia 24 stycznia 2011 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXI/249/2008 Rady Miejskiej w Kole z dnia 22 października 2008r w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych (46.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr IV/31/2011 Rady Miejskiej w Kole z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu Miasta Koła na 2011 rok (21.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr VI/33/2011 Rady Miejskiej w Kole z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Koła w rejonie ulicy Słowackiego (45.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr VII/46/2011 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie nadania nazwy rondu na terenie miasta Koła (45.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr VII/52/2011 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych (45kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr VIII/56/2011 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka w Żłobku Miejskim w Kole oraz określenie warunków zwolnienia od ponoszenia tych opłat (46.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr VIII/57/2011 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola oraz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Koło (46.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr IX/64/2011 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie wprowadzenia zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach i obiektach nie wymienionych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (46.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr X/75/2011 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole do prowadzenia postępowania w sprawach przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym (36.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr X/76/2011 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały nr XLI/326/2009 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zam (35.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr XI/88/2011 Rady Miejskiej w Kole z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych (35kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr XI/90/2011 Rady Miejskiej w Kole z dnia 31 sierpnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielonej dla przedszkoli, innych for (37.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr XI/99/2011 Rady Miejskiej w Kole z dnia 31 sierpnia 2011r. zmieniająca uchwałę Nr XLVIII/343/2006 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Koło (36.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr XI/100/2011 Rady Miejskiej w Kole z dnia 31 sierpnia 2011r. zmiany uchwały Nr LV/417/2010 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 kwietnia 2010r.w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic na terenie Miasta Koła (35.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr XI/101/2011 Rady Miejskiej w Kole z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Miasta Koła w związku z zarządzonymi na dzień 9 października 2011 r. wyborami do Sejmu RP i Senatu RP (36.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XIII/115/2011 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 października 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (22.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XIII/116/2011 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 października 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (22.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XIII/117/2011 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 października 2011 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 r. przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2012 r. (22.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XIII/118/2011 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 października 2011 r. w sprawie opłaty od posiadania psów (21kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XIII/119/2011 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych (22.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".