Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Kole

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Wykonanie budżetu gminy za rok 2011

Załączniki

Zarządzenie Burmistrza Miasta Koła z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Koła za I półrocze 2011 r. oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I (335.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 1 - wykonanie dochodów za I półrocze 2011 roku (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 2 - wykonanie wydatków za I półrocze 2011 roku (2.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 3 - dotacje celowe i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2011 roku (674.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 4 - dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 2011 r. (145.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 5 - wykonanie planu wydatków majątkowych (259.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 6 - przychody i rozchody budżetu na 2011 rok (109.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 7 - dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na 2011 rok (510.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 8 - plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok 2011 (135.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 9 - dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska i wydatki z zakresu ochrony środowiska nimi sfinansowane w 2011 r. (175.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Część opisowa do informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Koła za I półrocze 2011 roku (6.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja finansowa MDK w Kole za pierwsze półrocze 2011 r. (577.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole za pierwsze półrocze 2011 roku (432kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum Technik Ceramicznych w Kole za pierwsze półrocze 2011 roku (2.3MB) (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Burmistrza Miasta Koła z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła, w tym informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w załączniku do uchwały w spr (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2011 r. (491.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2011 r. (354.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec III kwartału 2011 r. (289.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2011 r. (450.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2011 r. (426.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2011 r. (312.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec III kwartału 2011 r. (290.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2011 r. (386.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2011 (220.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2011 (244kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2011 (181.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011 (326.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-27S Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2011 (828.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-27S Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011 (2.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-28S Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2011 (1.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-28S Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011 (6.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr SO-0953/50/8/Ko/11 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 22 września 2011 r. wyrażająca opinię o informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2011 r. Miasta Koła (1014.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr SO-0954/36/8/Ko/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 23.04.2012 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Koła za rok 2011 (700.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Burmistrza Miasta Koła z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Koła za rok 2011, sprawozdań rocznych z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za rok 2011 oraz informacje o (365.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Koła z dnia 29 marca 2012 r. - Dochody (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Koła z dnia 29 marca 2012 r. - Wydatki (2.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Koła z dnia 29 marca 2012 r. - Dotacje celowe i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2011 roku (881.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Koła z dnia 29 marca 2012 r. - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 roku (162.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 5 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Koła z dnia 29 marca 2012 r. - Wykonanie planu wydatków majątkowych na 31.12.2011 rok (416.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 6 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Koła z dnia 29 marca 2012 r. - Przychody i rozchody budżetu na 2011 rok (124.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 7 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Koła z dnia 29 marca 2012 r. - Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na 2011 rok (421.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 8 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Koła z dnia 29 marca 2012 r. - Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok 2011 (146.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 9 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Koła z dnia 29 marca 2012 r. - Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska i wydatki z zakresu ochrony środowiska nimi sfinansowane w 2011 roku (492.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Część opisowa do Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Koła za 2011 rok (8.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja finansowa Miejskiego Domu Kultury w Kole za 2011 rok (647.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Sprawozdanie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole z wykonania dochodów i wydatków za rok 2011 (473.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Muzeum Technik Ceramicznych w Kole za 2011 rok (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Miejskiej Koło na dzień 31 grudnia 2011 roku (1.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zestawienie ulg i zwolnień w podatkach i opłatach lokalnych oraz udzielona pomoc publiczna w 2011 roku (77.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".