Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Kole

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

2012

Załączniki

Uchwała nr XIV/123/2011 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę Nr XXVI/170/2004 z dnia 3 sierpnia 2004 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Kole (31kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr XIV/124/2011 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/298/2009 z dnia 3 marca 2009 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Koła (31.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr XIV/125/2011 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/299/2009 z dnia 3 marca 2009 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Koła (31.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XV/134/2011 Rady Miejskiej w Kole z dnia 21 grudnia 2011 r. zmieniająca uchwałę Nr XVII/117/2007 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie wprowadzenia inkasa opłaty skarbowe (33kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr XVI/142/2011 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Koła (30.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr XVI/146/2011 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu Miasta Koła na 2012 rok (30.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XIX /162/2012 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Koła w 2012 roku (32kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr XX/169/2012 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Koła w rejonie ulic: Krańcowej, Słonecznej, Oliskiewicza (31kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr XX/168/2012 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Koła w rejonie ulic Toruńskiej i Klonowej (31kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXII/185/2012 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie podziału Miasta Koła na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych (31.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr XXIV/197/2012 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Koła w rejonie ulicy Żeromskiego i Łąkowej (31kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr XXIV/198/2012 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Koła w rejonie ulic: Kolejowej, Blizna, ks. S. Opałki (31kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXIV/199/2012 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIII/254/2008 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole (31.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXIV/200/2012 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 sierpnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Muzeum Technik Ceramicznych w Kole (31.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXIV/202/2012 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia podziału Gminy Miejskiej Koło na sektory w celu zorganizowania odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (31.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXIV/203/2012 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Miejskiej Koło (31.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr XXV/211/2012 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 września 2012 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Miasta Koła (31.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr XXVI/222/2012 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 października 2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (31kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXVI/231/2012 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 października 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (31kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXVI/232/2012 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 października 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (31kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXVI/233/2012 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 października 2012 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 r. przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2013 r. (31.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXVI/234/2012 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 października 2012 r. w sprawie opłaty od posiadania psów (31kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".