Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Kole

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 marca 2017 roku

Załączniki

Uchwała Nr XXXVII/340/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego (4.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXXVII/341/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Koła w 2017 roku (3.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXXVII/342/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Miejską Koło wkładów niepieniężnych w postaci kanalizacji deszczowej do Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w K (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXXVII/343/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Koła w rejonie ulicy Wojciechowskiego (701.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXXVII/344/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Koła w rejonie ulicy Żelaznej (848.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXXVII/345/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Koła (3.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXXVII/346/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie odpłatną służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Koło - ZMIENIONA UCHWAŁĄ Nr XL/389/2017 Z DN. 31.05.2017 (901kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXXVII/347/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia przebiegu drogi gminnej na terenie miasta Koła (745.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXXVII/348/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Miejskiej Koło dla Powiatu Kolskiego na realizację projektu pt. "Dofinansowanie realizacji programu usuwania azbestu i wyrobów (538.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXXVII/349/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIII/236/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie odpłatną służebnością przesyłu nieruchomości st (587.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXXVII/350/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością drogową nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Koło (807.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXXVII/351/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Koło (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXXVII/352/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Koło (3.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXXVII/353/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Kole przy ul. Piaski (514.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXXVII/354/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Kole przy ul. Żeromskiego (523.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXXVII/355/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Kole przy ul. Nagórna (504.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXXVII/356/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Miejska Koło jest organem prowadzącym (930.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXXVII/357/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Koło na drugim etapie postępo (819.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXXVII/358/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie wyznaczenia na terenie Miasta Koła obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji - UCHYLONA UCHWAŁĄ Nr XL/395/2017 Z DN. 31.05.2017 (11.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXXVII/359/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Koła na lata 2017-2020 (430.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr KN-I.4131.1.255.2017.22 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28 kwietnia 2017 r. (1.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXXVII/360/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Kolskiego na realizację zadań (453.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXXVII/361/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 marca 2017 r. zmieniającej uchwałę budżetu miasta Koła na 2017 rok (9.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXXVII/362/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta na lata 2017-2025 (6.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXXVII/363/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie sprostowania omyłek pisarskich w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XXX/296/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 24 listopada 2016 roku (655.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".