Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Kole

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Historia zmian artykułu

2018-01-05 11:26:50

Administrator

Utworzenie

2018-01-08 09:26:44

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr L/469/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017" w pozycji nr 1

2018-01-08 09:27:08

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr L/470/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę budżetu miasta Koła na 2017 rok" w pozycji nr 2

2018-01-08 09:27:16

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr L/471/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła na lata 2017-2025" w pozycji nr 3

2018-01-08 09:27:17

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr L/472/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie hipoteką nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Kole przy ul. Mickiewicza 27, stanowiącej własność Powiatu Kolskiego" w pozycji nr 4

2018-01-08 09:27:17

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr L/473/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Koło" w pozycji nr 5

2018-01-08 09:27:18

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr L/474/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLIII/420/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu partnerskiego pn. "Razem przeciw" w pozycji nr 6

2018-01-08 09:27:18

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr L/475/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Kole w rejonie ulic Sienkiewicza i Słowackiego" w pozycji nr 7

2018-01-08 09:27:19

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr L/476/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny nieruchomości gruntowej położonej w Kole przy ul. PCK" w pozycji nr 8

2018-01-08 09:27:19

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr L/477/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Kole na 2018 rok" w pozycji nr 9

2018-01-08 09:27:19

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr L/478/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok" w pozycji nr 10

2018-01-08 09:27:21

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr L/479/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia planu pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Kole na 2018 rok" w pozycji nr 11

2018-01-08 09:27:25

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr L/480/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Koła" w pozycji nr 12

2018-01-08 09:27:37

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr L/481/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła na lata 2018-2025" w pozycji nr 13

2018-01-08 09:27:37

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr L/482/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Koła na 2018 rok" w pozycji nr 14

2018-01-08 09:27:41

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Plan dochodów budżetu na 2018 rok - Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr L/482/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudnia 2017 r." w pozycji nr 15

2018-01-08 09:28:11

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Plan wydatków budżetu na 2018 rok - Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr L/482/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudnia 2017 r." w pozycji nr 16

2018-01-08 09:28:11

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku - Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr L/482/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudnia 2017 r." w pozycji nr 17

2018-01-08 09:28:12

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku - Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr L/482/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudnia 2017 r." w pozycji nr 18

2018-01-08 09:28:12

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Plan wydatków majątkowych na 2018 rok - Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr L/482/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudnia 2017 r." w pozycji nr 19

2018-01-08 09:28:12

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Rozchody budżetu na 2018 rok - Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr L/482/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudnia 2017 r." w pozycji nr 20

2018-01-08 09:28:12

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Dotacje z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2018 rok - Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr L/482/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudnia 2017 r." w pozycji nr 21

2018-01-08 09:28:13

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska i wydatki z zakresu ochrony środowiska nimi sfinansowane w 2018 roku - Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr L/482/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudni" w pozycji nr 22

2018-01-08 09:28:13

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2018 roku - Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr L/482/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudnia 2017 r." w pozycji nr 23

2018-01-08 09:28:13

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Dochody i wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku - Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr L/482/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudnia 2017 r." w pozycji nr 24

2018-01-08 09:28:44

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Uzasadnienie do uchwały budżetowej Miasta Koła na 2018 rok" w pozycji nr 25

2018-01-08 09:31:12

Administrator

Zmiana statusu [Przed publikacją] -> [Opublikowany]

2018-01-08 10:35:21

Administrator

Aktualizacja

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".