Zamknij okno

Urząd Miejski w Kole Wersja do druku Drukuj dokument

Niepublikowane w BIP


Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej udostępniana jest na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2016 r. poz. 1764 z późn. zm.).

 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek.

 

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku. 

 

Udostępnianie informacji publicznych nieudostępnionych przez Urząd Miejski w Kole w Biuletynie Informacji Publicznej następuje również poprzez wywieszanie informacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kole.

 

Zasady dostępu do dokumentów Rady Miejskiej w Kole, Komisji Rady i Burmistrza Miasta Koła oraz korzystania z nich określa również Statut Miasta Koła.

 

 

Zobacz także

Statut

Źródło informacji:
Piotr Kapalski - Wydział ds. Obywatelskich, Promocji Miasta i Zarządzania Kryzysowego
Data wytworzenia:
(brak danych)
Data publikacji:
2004-03-16 10:54:36
Ostatnia zmiana:
2017-10-17 12:58:42