Zamknij okno

Urząd Miejski w Kole Wersja do druku Drukuj dokument

Wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowymPodstawa prawna:

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2200 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie  Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 12 sierpnia 2013 r. w sprawie określenia wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 916).


 

Za wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozu osób w krajowym transporcie drogowym pobiera się dla przewozu regularnego na obszarze gminy następujące opłaty:

·        do 1 roku   -100 zł

·        do 2 lat     - 150 zł

·        do 3 lat     -  200 zł

·        do 4 lat     -  250 zł

·        do 5 lat     -  300 zł

 

 

Termin odpowiedzi:

Do 14 dni.

 

 

Jednostka odpowiadająca:

Wydział Działalności Gospodarczej i Promocji Miasta , ul. Stary Rynek 1, I piętro, pokój 110.

 

 

Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem Burmistrza Miasta Koła w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

 

 

 Uwagi:

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w wydziale prowadzącym sprawę.

 

 

Dokumenty:

1. Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym.

2. Kserokopia posiadanej licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób.

3. Rozkład jazdy uzgodniony na zasadach koordynacji określonych w przepisach prawa przewozowego, uwzględniający przystanki, czas odjazdów i przyjazdów oraz długość linii regularnej podaną w kilometrach i odległość między przystankami.

4. Mapę z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami.

5. Zasady korzystania z obiektów dworcowych i przystanków ustalone z ich właścicielami lub zarządzającymi.

6. Taryfę i cennik z zasadami zmian stawek.

Załączniki

Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym (34.4kB)    
Źródło informacji:
Mirosław Kwiręg - Z-ca Naczelnika Wydziału Rozwoju Miasta
Data wytworzenia:
(brak danych)
Data publikacji:
2004-08-03 13:31:21
Ostatnia zmiana:
2019-07-10 14:05:29