Zamknij okno

Urząd Miejski w Kole Wersja do druku Drukuj dokument

Budżet gminy na 2018 rok

Załączniki

Zarządzenie Nr OA.0050.197.2017 Burmistrza Miasta Koła z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła na lata 2018-2025 (7.6MB)    
Zarządzenie Nr OA.0050.198.2017 Burmistrza Miasta Koła z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2018 rok (47MB)    
Uchwała Nr L/481/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła na lata 2018-2025 (7.8MB)    
Uchwała Nr L/482/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Koła na 2018 rok (833.2kB)    
Plan dochodów budżetu na 2018 rok - Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr L/482/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudnia 2017 r. (4.5MB)    
Plan wydatków budżetu na 2018 rok - Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr L/482/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudnia 2017 r. (13.5MB)    
Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku - Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr L/482/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudnia 2017 r. (782.8kB)    
Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku - Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr L/482/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudnia 2017 r. (1.2MB)    
Plan wydatków majątkowych na 2018 rok - Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr L/482/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudnia 2017 r. (478.6kB)    
Rozchody budżetu na 2018 rok - Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr L/482/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudnia 2017 r. (171.4kB)    
Dotacje z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2018 rok - Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr L/482/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudnia 2017 r. (675.9kB)    
Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska i wydatki z zakresu ochrony środowiska nimi sfinansowane w 2018 roku - Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr L/482/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudni (376.6kB)    
Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2018 roku - Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr L/482/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudnia 2017 r. (405.8kB)    
Dochody i wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku - Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr L/482/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudnia 2017 r. (518.9kB)    
Uzasadnienie do uchwały budżetowej Miasta Koła na 2018 rok (14MB)    
Uchwała Nr LI/499/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 31 stycznia 2018 r. zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Koła na 2018 rok (8.2MB)    
Uchwała Nr LII/511/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 lutego 2018 r. zmieniającej uchwałę budżetu miasta Koła na rok 2018 (10.4MB)    
Uchwała Nr LIV/517/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 marca 2018 r. zmieniającej uchwałę budżetu miasta Koła na 2018 rok (3.9MB)    
Uchwała Nr LV/528/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 kwietnia 2018 r. zmieniającej uchwałę budżetu miasta Koła na 2018 rok (12MB)    
Uchwała Nr LVI/531/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 maja 2018 roku zmieniającej uchwałę budżetu miasta Koła na 2018 rok (9.4MB)    
Uchwała Nr LVIII/550/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 czerwca 2018 r. zmieniającej uchwałę budżetu miasta Koła na 2018 rok (11.1MB)    
Uchwała Nr LX/569/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 sierpnia 2018 r. zmieniającej uchwałę budżetu miasta Koła na 2018 rok (3.6MB)    
Uchwała Nr LXI/577/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 września 2018 r. zmieniającej uchwałę budżetu miasta Koła na 2018 rok (13.4MB)    
Uchwała Nr LXII/583/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 17 października 2018 r. zmieniająca uchwałę budżetu miasta Koła na 2018 rok (12.1MB)    
Uchwała Nr II/7/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 listopada 2018 r. zmieniającej uchwałę budżetu miasta Koła na 2018 rok (12.6MB)    
Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli obowiązująca od 1 stycznia 2018 roku (265.2kB)    
AKTUALIZACJA - Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli obowiązująca od 1 maja 2018 roku (321kB)    
AKTUALIZACJA - Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli obowiązująca od 1 listopada 2018 roku (318.7kB)    
Uchwała Nr SO-0957/38/8/Ko/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Koła (923.9kB)    
Uchwała Nr SO-0952/38/8/Ko/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta Koła na 2018 rok (964.2kB)    
Uchwała Nr SO-0951/46/P/8/Ko/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 1 lutego 2018 roku w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Koła (858.1kB)    
Uchwała Nr SO-0951/62/D/8/Ko/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta Koła na 2018 rok (520.5kB)    
Źródło informacji:
Skarbnik Miasta - Mariola Makowska
Data wytworzenia:
(brak danych)
Data publikacji:
2018-01-09 11:54:45
Ostatnia zmiana:
2018-12-13 11:07:10