W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miejski w Kole

ul. Stary Rynek 1

62-600 Koło


tel. (+48 63) 272 08 10, (63) 262 75 03
fax (+48 63) 272 29 84
e-mail: um@kolo.pl
www: www.kolo.pl
Skrzynka podawcza ePUAP: /w0s0og9s3w/skrytka

NIP Urząd Miejski w Kole: 666 12 76 481
NIP Gmina Miejska Koło: 666 20 46 949

REGON Urząd Miejski w Kole: 000526920
REGON Gmina Miejska Koło: 311620880

Tablica ogłoszeń

Komunikat ostrzegawczy - silny wiatr

Burmistrz Miasta Koła podaje do publicznej wiadomości komunikat IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Poznaniu dotyczący prognozowanego silnego wiatru.

Obwieszczenie IP.6733.1.2022 z dnia 19 stycznia 2022 r.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 roku, poz. 735 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) zawiadamia się, iż w dniu 13 stycznia 2022 r. zostało wszczęte, na wniosek Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. Kalisz, ul. Włocławska 71A, w imieniu i na rzecz której działa pełnomocnik Pan Michał Adamczyk, Centrum Usługowo – Handlowe mgr. inż. Michał Adamczyk z siedzibą w m. Słupca ul. Sienkiewicza 10, 62-400 Słupca, postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego p.n.:  „Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV w zakresie oświetlenia zewnętrznego”.

Obwieszczenie ŚR.6220.1.2022 z dnia 5 stycznia 2022 r.

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Koła o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, PGW Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Kole, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kole o wyrażenie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „ Budowa stacji paliw płynnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą ”.

Obwieszczenie ŚR.6220.1.2022 z dnia 5 stycznia 2022 r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Koła o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa stacji paliw płynnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą” .

Informacja dla zarządców nieruchomości i właścicieli domów mieszkalnych

Urząd Miejski w Kole przypomina, że od 1 stycznia 2008 r. obowiązują przepisy art. 4a znowelizowanej ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 611 ze zm.) nakładające na właścicieli domów mieszkalnych i zarządców nieruchomości obowiązek...

Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na zasadach pierwszeństwa dla najemców lokali oraz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w trybie I przetargu ustnego nieograniczonego

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899) Burmistrz Miasta Koła informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kole, ul. Mickiewicza 12 zostały wywieszone na okres 21 dni, tj. od dnia 04.01.2022 r. – 25.01.2022 r., oraz zamieszczone na stronie...