W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miejski w Kole

ul. Stary Rynek 1

62-600 Koło


tel. (+48 63) 272 08 10, (63) 262 75 03
fax (+48 63) 272 29 84
e-mail: um@kolo.pl
www: www.kolo.pl
Skrzynka podawcza ePUAP: /w0s0og9s3w/skrytka

NIP Urząd Miejski w Kole: 666 12 76 481
NIP Gmina Miejska Koło: 666 20 46 949

REGON Urząd Miejski w Kole: 000526920
REGON Gmina Miejska Koło: 311620880

Tablica ogłoszeń

Obwieszczenie IP.6733.1.2023 z dnia 25 września 2023 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) zawiadamiam o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr IP.6733.1.2023 z dnia 25.09.2023 r. dla inwestycji:  „Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej średniego napięcia SN-15kV”

OGŁOSZENIE o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Manufakturę Piosenki Harcerskiej WARTAKI w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

W dniu 22.09.2023 r. do Urzędu Miejskiego w Kole wpłynęła oferta złożona przez Manufakturę Piosenki Harcerskiej WARTAKl na realizację zadania publicznego „Koło, kółko, kółeczko - Mistrzostwa Koła w toczeniu koła 2023". Wobec powyższego zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Kole oraz na stronie internetowej www.kolo.pl

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Koła w sprawie wyłożenia do konsultacji społecznych projektu Prognozy oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Koła na lata 2023-2027 z perspektywą do 2030 r. wraz z informacją o złożeniu wniosków o zaopiniowanie dokumentu

Na podstawie art. 39 oraz art. 54 ust. 2. ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2023 poz.1094,1113,1501,1506 ), podaję do publicznej wiadomości informację o wyłożeniu do konsultacji społecznych projektu Prognozy oddziaływania na środowisko dla Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Koła na lata 2023-2027 z perspektywą do 2030 r.

Informacja dotycząca bezpłatnego transportu do lokali wyborczych na terenie Gminy Miejskiej Koło, zorganizowanego przez Burmistrza Miasta Koła, w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP oraz w referendum ogólnokrajowym zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku dla wyborców z niepełnosprawnościami oraz tych, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat

Informacja dotycząca bezpłatnego transportu do lokali wyborczych na terenie Gminy Miejskiej Koło, zorganizowanego przez Burmistrza Miasta Koła, w wyborach do Sejmu RP i Senatu  RP oraz w referendum ogólnokrajowym zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku dla wyborców z niepełnosprawnościami oraz tych, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat.