W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miejski w Kole

ul. Stary Rynek 1

62-600 Koło

 

tel. (+48 63) 272 08 10, (63) 262 75 03
fax (+48 63) 272 29 84
e-mail: um@kolo.pl
www: www.kolo.pl
Skrzynka podawcza ePUAP: /w0s0og9s3w/SkrytkaESP

NIP Urząd Miejski w Kole: 666 12 76 481
NIP Gmina Miejska Koło: 666 20 46 949

REGON Urząd Miejski w Kole: 000526920
REGON Gmina Miejska Koło: 311620880

Tablica ogłoszeń

Obwieszczenie IP.6733.4.2024 z dnia 18 lipca 2024 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) zawiadamiam o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr IP.6733.4.2024 z dnia 18.07.2024 r. dla inwestycji:  „Budowa sieci niskiego napięcia nn-0,4kV”.

Obwieszczenie IP.6733.7.2024 z dnia 16 lipca 2024 r.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 roku, poz. 572) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) zawiadamia się, iż w dniu 11 lipca 2024 r. zostało wszczęte, na wniosek Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole, ul. Poniatowskiego 25, 62-600 Koło, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Grzegorza Gibaszka - Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole, postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego p.n.: „Rozbudowa i przebudowa budynku „B” wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi i rozbiórka budynku magazynowego”.

Informacja o naborze wniosków na usuwanie azbestu

Wnioski o udział w programie likwidacji wyrobów zawierających azbest należy składać w Urzędzie Miejskim w Kole, ul. Stary Rynek 1, 62-600 Koło, w terminie od 22 lipca 2024 r. do 06 sierpnia 2024 r.

Obwieszczenie IP.6733.6.2024 z dnia 10 lipca 2024 r.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 roku, poz. 572) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) zawiadamia się, iż w dniu 01 lipca 2024 r. zostało wszczęte, na wniosek Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Energetyczna 11, 62-600 Koło, postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego p.n.: „Legalizacja urządzenia wodnego wylotu kanalizacji deszczowej oraz budowa urządzenia podczyszczającego (separatora substancji ropopochodnych z osadnikiem) na kolektorze kanalizacji deszczowej”.

Obwieszczenie IP.6730.12.2024 z dnia 9 lipca 2024 r.

Na podstawie art. 49, 61 § 4 oraz art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 572) w związku z art. art. 53 ust. 1c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 02 maja 2024 r. zostało wszczęte, na wniosek p. Krzysztofa Zarzyckiego, ul. Toruńska 201, 62-600 Koło postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego p.n.:  „Budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej oraz budowa dwóch budynków garażowych”.

Informacja dla zarządców nieruchomości i właścicieli domów mieszkalnych

Dane o czynszach należy przekazać osobiście do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Lokalowych Urzędu Miejskiego w Kole, przy ul. Mickiewicza 12 /pok. 108/ lub za pośrednictwem poczty na drukach, których wzór określa w/w rozporządzenie. Zestawienie danych za I półrocze 2024 r. należy przekazać do końca lipca 2024 r., natomiast dane za II półrocze 2024 r. należy przekazać do końca stycznia 2025 r.