W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Kole

ul. Stary Rynek 1

62-600 Koło


tel. (+48 63) 272 08 10, (63) 262 75 03
fax (+48 63) 272 29 84
e-mail: um@kolo.pl
www: www.kolo.pl
Skrzynka podawcza ePUAP: /w0s0og9s3w/skrytka

NIP Urząd Miejski w Kole: 666 12 76 481
NIP Gmina Miejska Koło: 666 20 46 949

REGON Urząd Miejski w Kole: 000526920
REGON Gmina Miejska Koło: 311620880

Porządek obrad XLVII Sesji Rady Miejskiej Koła - 30 marca 2022 r., godz. 13.00

Informuję, że XLVII Sesja Rady Miejskiej Koła,
odbędzie się 30 marca 2022 roku (środa) o godz. 13.00 
w sali sesyjnej, Ratusz Miejski w Kole, ul. Stary Rynek 1.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.


2. Stwierdzenie quorum.


3. Powitanie gości.


4. Propozycje do porządku obrad.

Wyniki głosowania imiennego w sprawie: zmiany porządku obrad poprzez wprowadzenie punktu: Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Kolskiego na realizację zadania inwestycyjnego

Wyniki głosowania imiennego w sprawie: zmiany porządku obrad poprzez wprowadzenie jako punktu 6 „Informacja Burmistrza Miasta Koła o działaniach podjętych przez Urząd Miejski w związku z przebywaniem na terenie miasta uchodźców z Ukrainy oraz podjętych działaniach mających na celu pomoc tymże osobom”

Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Głosowanie w sprawie o zamknięcie dyskusji w punkcie 6: „Informacja Burmistrza Miasta Koła o działaniach podjętych przez Urząd Miejski w związku z przebywaniem na terenie miasta uchodźców z Ukrainy oraz podjętych dzialaniach mających na celu pomoc tymże osobom”


5. Informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta Koła.


6. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach.


7. Informacja Komendanta Powiatowego Policji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta za 2021 rok.


8. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej za 2021 rok.


9. Informacja Komendanta Straży Miejskiej w Kole o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście oraz realizacji zadań za 2021 rok.


10. Informacja z działalności Ochotniczej Straży Pożarnej „Koło nad Wartą” za 2021 rok.


11. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o bezpieczeństwie sanitarnym miasta Koła za 2021 rok.


12. Informacja Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Kole z realizacji akcji zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży w jednostkach kultury oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Miejskiej Koło.


13. Rozpatrzenie projektów uchwał:

1) w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Kole na okres od 1 kwietnia 2022 roku do 31 grudnia 2025 roku.

Projekt uchwały

Wynik głosowania


2) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Koła w rejonie ulicy Sienkiewicza.

Projekt uchwały

Wynik głosowania


3) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 20 lat w trybie bezprzetargowym, części nieruchomości stanowiących drogi wewnętrzne.

Projekt uchwały

Wynik głosowania


4) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej, położonej w Kole.

Projekt uchwały

Wynik głosowania


5) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej, położonej w Kole.

Projekt uchwały

Wynik głosowania


6) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Kole w rejonie ul. Norwida.

Projekt uchwały

Załącznik do projektu uchwały

Wynik głosowania


7) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej na rzecz jej użytkownika wieczystego.

Projekt uchwały

Załącznik do projektu uchwały

Wynik głosowania


8) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 15 w Kole stanowiącego własność Gminy Miejskiej Koło i udzielenie bonifikaty.

Projekt uchwały

Załącznik do projektu uchwały

Wynik głosowania


9) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Księdza Serafina Opałki 18 w Kole stanowiącego własność Gminy Miejskiej Koło i udzielenie bonifikaty.

Projekt uchwały

Załącznik do projektu uchwały

Wynik głosowania


10) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Zawadzkiego 22 w Kole stanowiącego własność Gminy Miejskiej Koło i udzielenie bonifikaty.

Projekt uchwały

Załącznik do projektu uchwały

Wynik głosowania


11) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Zawadzkiego 22 w Kole stanowiącego własność Gminy Miejskiej Koło i udzielenie bonifikaty.

Projekt uchwały

Załącznik do projektu uchwały

Wynik głosowania


12) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Leśna 3 w Kole stanowiącego własność Gminy Miejskiej Koło i udzielenie bonifikaty.

Projekt uchwały

Załącznik do projektu uchwały

Wynik głosowania


13) w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia dodatkowych udziałów w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” z siedzibą w Kaliszu.

Projekt uchwały

Wynik głosowania


14) zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Kolskiego na realizację zadania inwestycyjnego

Projekt uchwały


15) zmieniającej budżet miasta Koła na 2022 rok.

Projekt uchwały

Dodatkowe zmiany – budżet

Wynik głosowania

Wyniki głosowania imiennego w sprawie: zdjęcia kwoty 520.000,00 zł z działu 921 rozdz. 92120 par. 6580 nazwa zadania "Gozdów, ruiny gotyckiego zamku kazimierzowskiego (II poł. XIV w.): zabezpieczenie i konserwacja ruin zamku - etap III - mur zachodni od strony dziedzińca"


16) zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Koła na lata 2022-2028.

Projekt uchwały

Dodatkowe zmiany – WPF

Wynik głosowania


14. Wolne głosy i wnioski.


15. Protokół z XLVI Sesji Rady Miejskiej Koła.


16. Zamknięcie obrad XLVII Sesji Rady Miejskiej Koła.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ KOŁA
 /-/ Tomasz Sobolewski

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane