W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Kole

ul. Stary Rynek 1

62-600 Koło


tel. (+48 63) 272 08 10, (63) 262 75 03
fax (+48 63) 272 29 84
e-mail: um@kolo.pl
www: www.kolo.pl
Skrzynka podawcza ePUAP: /w0s0og9s3w/skrytka

NIP Urząd Miejski w Kole: 666 12 76 481
NIP Gmina Miejska Koło: 666 20 46 949

REGON Urząd Miejski w Kole: 000526920
REGON Gmina Miejska Koło: 311620880

Porządek obrad XXXVII Sesji Rady Miejskiej Koła - 26 maja 2021 r., godz. 13.00

UWAGA!

W związku z zagrożeniem epidemicznym, proszę Mieszkańców, którzy chcieliby być obecni na posiedzeniu Rady Miejskiej Koła, o zastosowanie się do obecnie obowiązujących zasad bezpieczeństwa i pozostanie w domach w celu ograniczenia do niezbędnego minimum bezpośredniego kontaktu.

Na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.kolo.pl będzie prowadzona transmisja „na żywo” obrad.

Zachęcam do wybrania takiej formy uczestnictwa w obradach.

Proszę o poważne potraktowanie sprawy.

Przewodniczący Rady Miejskiej Koła
Tomasz Sobolewski


Szanowni Państwo Radni
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z  2020 r. poz. 713 ze zm.)  
zwołuję:
XXXVII Sesję Rady Miejskiej Koła,
która odbędzie się 26 maja 2021 roku (środa) o godz. 13.00 
w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kole, ul. Sportowa 2B

Porządek obrad: 

1. Otwarcie Sesji.


2. Stwierdzenie quorum.


3. Powitanie gości.


4. Propozycje do porządku obrad.

Wyniki głosowania imiennego w sprawie: wprowadzenia do porządku obrad punktu "Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie usytuowania na terenie Gminy Miejskiej Koło miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych"


5. Informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta Koła.


6. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach.


7. Informacja o umorzeniach, ulgach i zwolnieniach podatkowych za 2020 rok.


8. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Miejskiej Koło z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2020.


9. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Pomocy Rodzinie w Kole za 2020 rok.


10. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole za 2020 rok (MOPS - Ocena zasobów pomocy społecznej).


11. Sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Kole za 2020 rok.


12. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole za 2020 rok.


13. Sprawozdanie z działalności Żłobka Miejskiego za 2020 rok.


14. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Domu Kultury w Kole za 2020 rok.


15. Sprawozdanie z działalności Muzeum Technik Ceramicznych w Kole za 2020 rok.


16. Sprawozdanie z działalności Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole za 2020 rok.


17. Rozpatrzenie projektów uchwał:

a) uchylającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie w 2021 roku programu polityki zdrowotnej pn. „Program leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego”

Projekt uchwały

Wynik głosowania


b) w sprawie wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego

Projekt uchwały

Wynik głosowania


c) w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Koło

Projekt uchwały

Wynik głosowania


d) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Koła w rejonie ulicy Toruńskiej

Projekt uchwały

Wynik głosowania


e) w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie odpłatną służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Koło

Projekt uchwały

Wynik głosowania


f) w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie odpłatną służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Koło

Projekt uchwały

Wynik głosowania


g) w sprawie zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Kole, w rejonie ulicy Zamkowej

Projekt uchwały

Wynik głosowania


h) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej, położonej w Kole przy ul. 3 Maja

Projekt uchwały

Wynik głosowania


i) w sprawie zatwierdzenia ostatecznych wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie za 2020 rok

Projekt uchwały

Wynik głosowania


j) zmieniająca uchwałę budżetu miasta Koła na 2021 rok

Projekt uchwały

Wynik głosowania


k) zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Koła na lata 2021-2028

Projekt uchwały

Wynik głosowania


l) w sprawie przekazania wniosku dotyczącego zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Koła

Projekt uchwały

Wynik głosowania


m) w sprawie przekazania wniosku dotyczącego zmiany aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Projekt uchwały

Wynik głosowania


18. Wolne głosy i wnioski.


19. Protokół z XXXVI Sesji Rady Miejskiej Koła.


20. Zamknięcie obrad XXXVII Sesji Rady Miejskiej Koła.

Przewodniczący Rady Miejskiej Koła
Tomasz Sobolewski 

Powiadom znajomego