W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Kole

ul. Stary Rynek 1

62-600 Koło


tel. (+48 63) 272 08 10, (63) 262 75 03
fax (+48 63) 272 29 84
e-mail: um@kolo.pl
www: www.kolo.pl
Skrzynka podawcza ePUAP: /w0s0og9s3w/skrytka

NIP Urząd Miejski w Kole: 666 12 76 481
NIP Gmina Miejska Koło: 666 20 46 949

REGON Urząd Miejski w Kole: 000526920
REGON Gmina Miejska Koło: 311620880

Porządek obrad XXXIX Sesji Rady Miejskiej Koła - 30 sierpnia 2021 r., godz. 13.00. Obrady XXXIX sesji zostały przerwane i zostały wznowione w dniu 31.08.2021 r. o godz. 18.00

Informuję, że XXXIX Sesja Rady Miejskiej Koła,
odbędzie się 30 sierpnia 2021 roku (poniedziałek) o godz. 13.00
w sali sesyjnej Ratusza Miejskiego w Kole, ul. Stary Rynek 1
Obrady XXXIX sesji zostały przerwane i zostały wznowione w dniu 31.08.2021 r. o godz. 18.00.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.


2. Stwierdzenie quorum.


3. Powitanie gości.


4. Propozycje do porządku obrad.

Wyniki głosowania imiennego w sprawie: zminay porządku obrad poprzez wprowadzenie punktu 12.26 "Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania skargi na Burmistrza Miasta Koła do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Koła"

Wyniki głosowania imiennego w sprawie: przerwania obrad XXXIX Sesji Rady Miejskiej Koła i wyznaczenie terminu dalszego ich trwania na dzień 31.08.2021 r, godz. 18.00

Wyniki głosowania imiennego w sprawie: zminay porządku obrad poprzez wprowadzenie punktu 12.27 "Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania skargi na Burmistrza Miasta Koła do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Koła"

Wyniki głosowania imiennego w sprawie: zmiany porządku obrad poprzez zdjęcie z porządku obrad punktu 13 Wolne głosy i wnioski


5. Informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta Koła.


6. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach.


7. Informacja o wynikach ekonomiczno-finansowych za 2020 rok Kolskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Kole

Sprawozdanie finansowe za 2020

Sprawozdanie zarządu z działalności 2020


8. Informacja o wynikach ekonomiczno-finansowych za 2020 rok Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Kole.

Bilans

Rachunek zysków i strat

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Rachunek przepływów pieniężnych


9. Informacja o wynikach ekonomiczno-finansowych za 2020 rok Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Kole.

MZUK Sp. z o.o. Sprawozdanie Zarządu z działalności 2020

MZUK Sp. z o.o. Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania fiansowego za 2020

MZUK Sp. z o.o. Koło Sprawozdanie finansowe 2020


10. Informacja o wynikach ekonomiczno-finansowych za 2020 rok Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.  w Kole.

Raport Koło

Sprawozdanie finansowe 2020 r.

Sprawozdanie zarządu 2020 r.

SzB_MZWiK Koło 2020


11. Informacja z realizacji „Programu Profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Miejskiej Koło na rok 2020”.


12. Rozpatrzenie projektów uchwał:

1) w sprawie przyjęcia „Programu Profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Miejskiej Koło na rok 2021”

Projekt uchwały

Wynik głosowania


2) w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miejskiej Koło na rok 2021/2022

Projekt uchwały

Wynik głosowania


3) w sprawie uchwalenia statutu Żłobka Miejskiego w Kole

Projekt uchwały

Wynik głosowania


4) w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt i maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku Miejskim w Kole

Projekt uchwały

Wynik głosowania


5) w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Koła

Projekt uchwały

Wynik głosowania


6) w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Koło

Projekt uchwały

Wynik głosowania


7) w sprawie określenia zasad udzielenia i rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miejskiej Koło na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza pn. „Czyste powietrze dla Koła”

Projekt uchwały

Wynik głosowania


8) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej na rzecz jej użytkownika wieczystego

Projekt uchwały

12.8 mapa

Wynik głosowania


9) w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie odpłatną służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Koło

Projekt uchwały

Wynik głosowania


10) w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie odpłatną służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Koło

Projekt uchwały

Wynik głosowania


11) w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie odpłatną służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Koło

Projekt uchwały

Wynik głosowania


12) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Kole w rejonie ul. Nagórnej

Projekt uchwały

12.12 mapa

Wynik głosowania


13) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Kole przy ul. Dąbskiej

Projekt uchwały

12.13 mapa

Wynik głosowania


14) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Kole przy ul. Dąbskiej

Projekt uchwały

12.14 mapa

Wynik głosowania


15) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej, położonej w Kole w rejonie ul. Toruńskiej

Projekt uchwały

12.15 mapa

Wynik głosowania


16) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Kole w rejonie ul. Rawity - Witanowskiego

Projekt uchwały

12.16 mapa

Wynik głosowania


17) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Kole w rejonie ul. Klonowej

Projekt uchwały

12.17 mapa

Wynik głosowania


18) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Kole w rejonie ul. Klonowej

Projekt uchwały

12.18 mapa

Wynik głosowania


19) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Zawadzkiego 13 w Kole stanowiącego własność Gminy Miejskiej Koło i udzielenie bonifikaty

Projekt uchwały

12.19 mapa

Wynik głosowania


20) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Zawadzkiego 13 w Kole stanowiącego własność Gminy Miejskiej Koło i udzielenie bonifikaty

Projekt uchwały

12.20 mapa

Wynik głosowania


21) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Nowy Rynek 14 w Kole stanowiącego własność Gminy Miejskiej Koło i udzielenie bonifikaty

Projekt uchwały

Wynik głosowania


22) zmieniającej uchwałę budżetu miasta Koła na 2021 rok

Projekt uchwały

Wynik głosowania


23) zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Koła na lata 2021-2028

Projekt uchwały

Wynik głosowania


24) w sprawie przekazania skargi na Burmistrza Miasta Koła do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Koła

Projekt uchwały

Wynik głosowania


25) w sprawie przekazania skargi na pracownika Urzędu Miejskiego w Kole i Prezesa Kolskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kole Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Koła

Projekt uchwały

Wynik głosowania

26) w sprawie przekazania skargi na Burmistrza Miasta Koła do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Koła

Projekt uchwały

Wynik głosowania


27) w sprawie przekazania skargi na Burmistrza Miasta Koła do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Koła

Projekt uchwały

Wynik głosowania 


13. Wolne głosy i wnioski.


14. Protokół z XXXVIII Sesji Rady Miejskiej Koła.


15. Zamknięcie obrad XXXIX Sesji Rady Miejskiej Koła.

Przewodniczący Rady Miejskiej Koła
Tomasz Sobolewski

Powiadom znajomego